Lynch İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lynch İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lynch

Lynch kelimesi İngilizce bir kelime olup Türkçe karşılığı “linç” olarak çevrilebilir. Lynch, bir kişi veya bir grup tarafından, suçlu veya suçlu olduğu düşünülen bir kişiye karşı uygulanan şiddet içeren infaz yöntemidir.

İşte Lynch kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanımına örnekler:

 1. The mob attempted to lynch the suspected thief. (Kalabalık, şüpheli hırsızı linç etmeye çalıştı.)
 2. The police were able to intervene and prevent a lynch mob from forming. (Polis müdahale ederek bir linç kalabalığının oluşmasını önleyebildi.)
 3. The accused murderer narrowly avoided being lynched by the angry crowd. (Tutuklu cinayet zanlısı öfkeli kalabalık tarafından linç edilmekten kıl payı kurtuldu.)
 4. Lynchings were once a common occurrence in the southern United States. (Linçler, Güney Amerika Birleşik Devletleri’nde bir zamanlar sık sık yaşanan bir olaydı.)
 5. The civil rights movement brought attention to the issue of lynching in America. (Medeni haklar hareketi, Amerika’da linç etme konusuna dikkat çekti.)
 6. Lynchings were often used as a tool of oppression against African Americans. (Linçler, genellikle Afrika kökenli Amerikalılara karşı bir baskı aracı olarak kullanılırdı.)
 7. Lynch mobs were known to act without regard for the law or evidence. (Linç kalabalıklarının, kanuna veya kanıtlara saygısızlıkla hareket ettiği bilinirdi.)
 8. Many lynchings were carried out as acts of revenge rather than justice. (Birçok linç, adalet yerine intikam eylemleri olarak gerçekleştirildi.)
 9. The lynching of Emmett Till was a key moment in the civil rights movement. (Emmett Till’in linç edilmesi, medeni haklar hareketinde önemli bir an olarak kabul edilir.)
 10. Lynchings were often accompanied by acts of torture and mutilation. (Linçler genellikle işkence ve işkence eylemleriyle birlikte gerçekleştirilirdi.)
 11. The practice of lynching has been condemned by human rights organizations around the world. (Linç etme uygulaması, dünya çapındaki insan hakları örgütleri tarafından kınanmıştır.)
 12. The victims of lynchings were often denied a fair trial and the presumption of innocence. (Linç kurbanları, adil yargılama ve masumiyet karinesinden yoksun bırakıldı.)
 13. Lynchings were used as a means of social control in many communities. (Linçler, birçok toplumda sosyal kontrol aracı olarak kullanıldı.)
 14. The lynching of Leo Frank was a notorious example of anti-Semitism in the United States. (Leo Frank’in linç edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde antis

emitizmin ünlü bir örneğiydi.)
15. Lynchings were often carried out in public as a means of intimidation. (Linçler, korkutma aracı olarak genellikle halkın önünde gerçekleştirilirdi.)

 1. The lynching of Jesse Washington in Waco, Texas was a particularly brutal example of mob violence. (Jesse Washington’ın Waco, Teksas’ta linç edilmesi, kalabalık şiddetinin özellikle vahşi bir örneğiydi.)
 2. The NAACP worked to bring attention to the issue of lynching in the early 20th century. (NAACP, 20. yüzyılın başında linç etme konusuna dikkat çekmek için çalıştı.)
 3. Lynchings were often carried out as a form of extrajudicial punishment. (Linçler, mahkeme dışı ceza olarak genellikle gerçekleştirildi.)
 4. The lynching of Thomas Shipp and Abram Smith in Marion, Indiana was captured in a famous photograph. (Thomas Shipp ve Abram Smith’in Marion, Indiana’da linç edilmesi, ünlü bir fotoğrafta görüntülendi.)
 5. Lynchings continue to be a painful part of American history and a reminder of the ongoing struggle for justice and equality. (Linçler, Amerikan tarihinin acı verici bir parçası olmaya devam ediyor ve adalet ve eşitlik için devam eden mücadeleyi hatırlatıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.