Synopsis İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Synopsis İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Synopsis Nedir?

Synopsis, bir kitap, film, oyun veya başka bir eserin özeti ya da kısa bir açıklamasıdır.

 1. The publisher asked for a synopsis of the book before making an offer. (Yayımcı teklif vermeden önce kitabın özetini istedi.)

 2. I need to write a synopsis for my new play. (Yeni oyunum için bir özet yazmam gerekiyor.)

 3. The movie’s synopsis didn’t do the actual film justice. (Filmin özeti gerçek filmi adil bir şekilde yansıtmadı.)

 4. Can you give me a quick synopsis of the story so far? (Şimdiye kadar olan hikayenin kısa bir özetini verebilir misin?)

 5. The synopsis of the novel sounded interesting, so I decided to read it. (Romanın özeti ilginç göründüğü için okumaya karar verdim.)

 6. The synopsis of the play was intriguing and made me want to see it. (Oyunun özeti ilgi çekiciydi ve onu izlemek istedim.)

 7. The synopsis on the back of the book convinced me to buy it. (Kitabın arkasındaki özet beni satın almaya ikna etti.)

 8. The synopsis of the movie gave away too many spoilers. (Filmin özeti çok fazla sürprizi açıkladı.)

 9. The synopsis of the game made it sound really exciting. (Oyunun özeti onu gerçekten heyecanlı kıldı.)

 10. I wrote a synopsis of my screenplay to submit to a film festival. (Senaryomun özetini bir film festivaline sunmak için yazdım.)

 11. The synopsis of the TV show was so confusing that I couldn’t follow the plot. (Televizyon programının özeti o kadar karışıktı ki hikayeyi takip edemedim.)

 12. The synopsis of the book was too vague for me to get interested in it. (Kitabın özeti benim ilgimi çekecek kadar net değildi.)

 13. The synopsis of the movie made it seem like a typical romantic comedy, but it was actually quite unique. (Filmin özeti tipik bir romantik komedi gibi görünüyordu, ama aslında oldukça benzersizdi.)

 14. The synopsis of the play gave away the surprise twist at the end. (Oyunun özeti sonunda sürpriz bir dönüm noktasını açıkladı.)

 15. The synopsis of the game was too complicated for me to understand. (Oyunun özeti benim anlayabileceğim kadar basit değildi.)

 16. The synopsis of the movie was so boring that I decided not to watch it. (Filmin özeti o kadar sıkıcıydı ki izlemeye karar vermedim.)

 17. The synopsis of the book was spot-on and made me want to read it. (Kitabın özeti doğruydu ve onu okumak istedim.)

 18. The synopsis of the TV series made me binge-watch the entire season in one day. (Televizyon dizisinin özeti beni bütün sezonu bir günde izlem

e itti.)
19. I always read the synopsis on the back of the book before deciding to buy it or not. (Satın alıp almama kararını vermeden önce her zaman kitabın arkasındaki özeti okurum.)

 1. The synopsis of the play was so intriguing that I bought tickets to see it twice. (Oyunun özeti o kadar ilginçti ki iki kez izlemek için bile bilet aldım.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.