Symbol İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Symbol İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Symbol (Sembol)

Symbol, belirli bir anlamı veya değeri olan işaret veya işarettir. Özellikle matematik, fizik, kimya, müzik, edebiyat gibi alanlarda sıkça kullanılır.

 1. The euro symbol is widely recognized across Europe. (Euro sembolü, Avrupa genelinde yaygın olarak tanınır.)
 2. In algebra, letters are used as symbols to represent unknown values. (Cebirde, harfler bilinmeyen değerleri temsil etmek için sembol olarak kullanılır.)
 3. The chemical symbol for water is H2O. (Su için kimyasal sembol H2O’dir.)
 4. The symbol for the element carbon is C. (Karbon elementi için sembol C’dir.)
 5. The peace symbol has become a well-known emblem of the anti-war movement. (Barış sembolü, anti-savaş hareketinin bilinen bir simgesi haline gelmiştir.)
 6. The symbol on the traffic sign indicates a sharp turn ahead. (Trafik işaretindeki sembol, ileride keskin bir döneme işaret eder.)
 7. The symbol of a skull and crossbones is often associated with danger or poison. (Kafatası ve kemikler sembolü genellikle tehlike veya zehirle ilişkilendirilir.)
 8. The @ symbol is commonly used in email addresses. (@ sembolü, e-posta adreslerinde sıkça kullanılır.)
 9. The hashtag symbol is used to categorize social media posts. (# sembolü, sosyal medya gönderilerini kategorize etmek için kullanılır.)
 10. The infinity symbol represents a limitless quantity or time. (Sonsuz sembolü, sınırsız miktar veya zamanı temsil eder.)
 11. The yin yang symbol represents the balance of opposing forces in Chinese philosophy. (Yin yang sembolü, Çin felsefesinde zıt güçlerin dengesini temsil eder.)
 12. The dollar sign is a symbol for the United States currency. ($) (Dolar işareti, Amerika Birleşik Devletleri para birimi için bir semboldür.)
 13. The plus symbol is used in mathematics to indicate addition. (+ sembolü, matematikte toplama işlemini belirtmek için kullanılır.)
 14. The minus symbol is used in mathematics to indicate subtraction. (- sembolü, matematikte çıkarma işlemini belirtmek için kullanılır.)
 15. The multiplication symbol is used in mathematics to indicate multiplication. (x sembolü, matematikte çarpma işlemini belirtmek için kullanılır.)
 16. The division symbol is used in mathematics to indicate division. (/ sembolü, matematikte bölme işlemini belirtmek için kullanılır.)
 17. The copyright symbol is used to indicate ownership of creative works. (Telif hakkı sembolü, yaratıcı eserlerin sahipliğini belirtmek için kullanılır.)
 18. The registered trademark symbol is used to indicate that a trademark is registered with the government. (Kayıtlı ticari marka sembolü, bir ticari markanın hükümet tarafından kaydedildiğini belirtmek için kullanılır.)
 19. The degree symbol is used to indicate temperature or

angle measurement. (Derece sembolü, sıcaklık veya açı ölçüsünü belirtmek için kullanılır.)
20. The check mark symbol is used to indicate a correct answer or completion of a task. (Ticaret işareti sembolü, doğru bir yanıtı veya bir görevin tamamlanmasını belirtmek için kullanılır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.