‘Sufi, Mutasavvıf ve Tarikat” Kavramlarının Anlamları Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Aşağıda ‘sufi, mutasavvıf ve tarikat” kavramlarının anlamları hakkında neler biliyorsunuz kısaca olarak ele alacağız.

Hayatımızda dini yaşamamız bazı kavramların dilimize girmesinde etkili olmuştur. Günlük konuşmalarımız arasında dini kavramları sıklıkla kullanırız. Ezan, namaz, cami, iman, salih amel, selamlaşma gibi kavramlar bunlardan bazılarıdır. Bir de sufi, mutasavvıf, tarikat gibi kavramlar bulunmaktadır.

Dilimizde yerleşen dini kavramlar şu şekildedir:

Sufi: Tasavvuf ya da Sufilik, İslam’ın iç veya mistik yüzü olarak tarif edilir. Tasavvuf ve sufi kelimelerinin hangi kökten geldiği hakkında ihtilâf vardır. Sûfî kelimesinin kökü olarak en çok hüsn-ü kabul gören kelime, “yün” anlamına gelen Arapça “sûf”tur.

Mutasavvıf: Tasavvuf inançlarını benimseyip kendini Tanrı’ya ve Tanrısal hikmete vermiş, tasavvufla uğraşan, gizemciliği yaymaya çalışan kimse.

Tarikat: Tarik kelimesi “yol” tarikat “yollar” anlamına gelir, “Allah’a ulaştıran yol” mânâsında kullanılmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.