Subterraneous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subterraneous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subterranean Nedir?

Subterranean, yer altı anlamına gelen bir sıfattır.

Örnek Cümleler:

 1. The subterranean tunnels of the ancient city were discovered by archaeologists. (Antik şehrin yeraltı tünelleri arkeologlar tarafından keşfedildi.)

 2. The miners went deep into the subterranean mine to extract coal. (Madenciler, kömür çıkarmak için yeraltındaki madene derinlemesine girdiler.)

 3. The subterranean river flowed silently through the underground cave. (Yeraltı mağarasında, yeraltı nehri sessizce akıyordu.)

 4. The subterranean network of pipes carries water to the city from the reservoir. (Yeraltındaki boru ağı su kaynağından şehre su taşıyor.)

 5. The subterranean creatures had adapted to the darkness and lack of sunlight. (Yeraltı yaratıkları karanlık ve güneş ışığı eksikliğine uyum sağlamışlardı.)

 6. The subterranean parking garage is accessible through a hidden entrance. (Yeraltı otoparkı gizli bir girişten erişilebilir.)

 7. The subterranean shelter was built to protect the people during the war. (Yeraltı sığınağı, savaş sırasında insanları korumak için inşa edildi.)

 8. The subterranean laboratory is used for scientific experiments that require a controlled environment. (Yeraltı laboratuvarı, kontrollü bir ortama ihtiyaç duyan bilimsel deneyler için kullanılır.)

 9. The subterranean city was built by ancient civilizations to avoid invaders. (Yeraltı şehri, işgalcilerden kaçınmak için antik medeniyetler tarafından inşa edildi.)

 10. The subterranean passage was used as an escape route during the siege of the castle. (Kale kuşatması sırasında, yeraltı geçidi kaçış yolu olarak kullanıldı.)

 11. The subterranean tombs of the pharaohs were filled with treasures. (Firavunların yeraltı mezarları hazinelerle doluydu.)

 12. The subterranean heating system keeps the greenhouse warm during winter. (Yeraltı ısınma sistemi kışın sera sıcak tutar.)

 13. The subterranean lake was home to many unique species of fish. (Yeraltı gölü birçok benzersiz balık türüne ev sahipliği yapıyordu.)

 14. The subterranean gas pipeline runs for thousands of kilometers across the country. (Yeraltı gaz boru hattı, ülke genelinde binlerce kilometre boyunca ilerler.)

 15. The subterranean caves were formed over millions of years by the erosion of rocks. (Yeraltı mağaralar

 1. The subterranean train station is located beneath the busy city streets. (Yeraltı tren istasyonu, yoğun şehir sokaklarının altında bulunur.)

 2. The subterranean bunker was equipped with supplies and provisions to withstand a long siege. (Yeraltı barınağı, uzun bir kuşatmayı karşılamak için malzemeler ve erzaklarla donatılmıştı.)

 3. The subterranean aquifer provides water to the surrounding areas. (Yeraltı su kaynağı çevredeki alanlara su sağlar.)

 4. The subterranean lava tubes were formed by ancient volcanic eruptions. (Yeraltı lav tüpleri, antik volkanik patlamalar tarafından oluştu.)

 5. The subterranean museum displays artifacts and exhibits from the city’s history. (Yeraltı müzesi, şehrin tarihinden eserleri ve sergileri sergiler.)

Türkçe Çeviriler:

 1. Antik şehrin yeraltı tünelleri arkeologlar tarafından keşfedildi.
 2. Madenciler, kömür çıkarmak için yeraltındaki madene derinlemesine girdiler.
 3. Yeraltı mağarasında, yeraltı nehri sessizce akıyordu.
 4. Yeraltındaki boru ağı su kaynağından şehre su taşıyor.
 5. Yeraltı yaratıkları karanlık ve güneş ışığı eksikliğine uyum sağlamışlardı.
 6. Yeraltı otoparkı gizli bir girişten erişilebilir.
 7. Yeraltı sığınağı, savaş sırasında insanları korumak için inşa edildi.
 8. Yeraltı laboratuvarı, kontrollü bir ortama ihtiyaç duyan bilimsel deneyler için kullanılır.
 9. Yeraltı şehri, işgalcilerden kaçınmak için antik medeniyetler tarafından inşa edildi.
 10. Kale kuşatması sırasında, yeraltı geçidi kaçış yolu olarak kullanıldı.
 11. Firavunların yeraltı mezarları hazinelerle doluydu.
 12. Yeraltı ısınma sistemi kışın sera sıcak tutar.
 13. Yeraltı gölü birçok benzersiz balık türüne ev sahipliği yapıyordu.
 14. Yeraltı gaz boru hattı, ülke genelinde binlerce kilometre boyunca ilerler.
 15. Yeraltı mağaraları, kayaların erozyonuyla milyonlarca yılda oluştu.
 16. Yeraltı tren istasyonu, yoğun şehir sokaklarının altında bulunur.
 17. Yeraltı barınağı, uzun bir kuşatmayı karşılamak için malzemeler ve erzaklarla donatılmıştı.
 18. Yeraltı su kaynağı çevredeki alanlara su sağ

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.