Learning Disorder İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Learning Disorder İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Learning Disorder Nedir?

Learning Disorder, öğrenme sürecinde ortaya çıkan zorluklara verilen genel bir addır. Okuma, yazma, matematik, dikkat, dil ve bellek gibi alanlarda öğrenme güçlükleri yaşayan bireylerde görülebilir. Bu zorluklar, genellikle normal zekaya sahip bireylerde ortaya çıkar ve yaşam boyu devam edebilir.

Örnek Cümleler:

 1. He has a learning disorder , so he needs extra time to complete his exams. (Öğrenme bozukluğu var, bu yüzden sınavlarını tamamlamak için ekstra zaman gerekiyor.)
 2. Some students with learning disorders may need special education services. (Öğrenme bozukluğu olan bazı öğrenciler özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyabilirler.)
 3. Her learning disorder makes it difficult for her to read and write. (Öğrenme bozukluğu, onun okuma ve yazma yapmasını zorlaştırır.)
 4. Learning disorders are often diagnosed in early childhood. (Öğrenme bozuklukları genellikle erken çocuklukta teşhis edilir.)
 5. The school offers support for students with learning disorders. (Okul, öğrenme bozukluğu olan öğrencilere destek sağlar.)
 6. Her learning disorder affects her ability to concentrate. (Onun öğrenme bozukluğu konsantre olma yeteneğini etkiler.)
 7. Learning disorders can be caused by a variety of factors. (Öğrenme bozuklukları çeşitli faktörler tarafından oluşturulabilir.)
 8. Children with learning disorders may struggle to keep up with their peers. (Öğrenme bozukluğu olan çocuklar, akranlarıyla ayak uydurmakta zorlanabilirler.)
 9. His learning disorder makes it difficult for him to remember what he reads. (Öğrenme bozukluğu, okuduğunu hatırlamayı zorlaştırır.)
 10. Teachers can make accommodations for students with learning disorders. (Öğretmenler, öğrenme bozukluğu olan öğrenciler için düzenlemeler yapabilirler.)
 11. Children with learning disorders may need specialized instruction. (Öğrenme bozukluğu olan çocuklar özel eğitime ihtiyaç duyabilirler.)
 12. She was diagnosed with a learning disorder in first grade. (İlk sınıfta bir öğrenme bozukluğu teşhisi kondu.)
 13. Children with learning disorders may need extra help with homework. (Öğrenme bozukluğu olan çocuklar ev ödevleri kon

usunda ekstra yardıma ihtiyaç duyabilirler.)
14. Learning disorders can impact a child’s self-esteem. (Öğrenme bozuklukları bir çocuğun özgüvenini etkileyebilir.)

 1. His learning disorder has made it difficult for him to succeed in school. (Öğrenme bozukluğu, okulda başarılı olmasını zorlaştırmıştır.)
 2. Some children with learning disorders may struggle with social skills. (Öğrenme bozukluğu olan bazı çocuklar sosyal becerileriyle mücadele edebilirler.)
 3. Teachers should be aware of the signs of learning disorders. (Öğretmenler, öğrenme bozukluğu belirtilerinin farkında olmalıdırlar.)
 4. His learning disorder makes it difficult for him to express himself in writing. (Öğrenme bozukluğu, yazılı olarak kendini ifade etmesini zorlaştırır.)
 5. Early intervention can help children with learning disorders succeed in school. (Erken müdahale, öğrenme bozukluğu olan çocukların okulda başarılı olmasına yardımcı olabilir.)
 6. Students with learning disorders may benefit from assistive technology. (Öğrenme bozukluğu olan öğrenciler, destekleyici teknolojiden fayda sağlayabilirler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.