Style İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Style İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Style İle İlgili Cümleler

Style (stil) : bir kişinin giyim, davranış, konuşma vb. yönleriyle kendine özgü olan tarzı veya bir yapıtın, eserin özgün tarzı veya biçimi olarak tanımlanabilir.

 1. She has a unique style of dressing. (Onun giyim tarzı benzersiz.)
 2. The movie’s visual style was very artistic. (Filmin görsel stili çok sanatsal.)
 3. He has a casual style of communication. (O, iletişimde rahat bir tarza sahip.)
 4. The writer’s style is very descriptive. (Yazarın tarzı çok betimleyicidir.)
 5. The building’s architectural style is Baroque. (Bina, Barok mimari tarzına sahiptir.)
 6. Her hairstyle is very trendy. (Saç stili çok modadır.)
 7. The restaurant has a rustic style of decor. (Restoranın dekorasyonu rustik tarzdadır.)
 8. The artist has a unique style of painting. (Sanatçının resim tarzı benzersizdir.)
 9. The musician’s style of playing the guitar is very soulful. (Müzisyenin gitar çalma tarzı çok ruhani.)
 10. She has a minimalist style of interior design. (Onun iç mekan tasarım tarzı minimalisttir.)
 11. The company’s marketing style is very aggressive. (Şirketin pazarlama tarzı çok agresiftir.)
 12. His writing style is very persuasive. (Onun yazım tarzı çok ikna edicidir.)
 13. The fashion designer has a unique style of creating clothes. (Moda tasarımcısının giysi yaratma tarzı benzersizdir.)
 14. The dancer has a fluid style of movement. (Dansçının hareket tarzı akışkan.)
 15. The book’s narrative style is very engaging. (Kitabın anlatım tarzı çok etkileyici.)
 16. The restaurant’s menu has a fusion style of cuisine. (Restoranın menüsü, füzyon mutfak tarzına sahiptir.)
 17. Her makeup style is very bold. (Makyaj tarzı çok cesurdur.)
 18. The director’s style of filmmaking is very experimental. (Yönetmenin film yapma tarzı çok deneyseldir.)
 19. The singer has a unique style of singing. (Şarkıcının şarkı söyleme tarzı benzersizdir.)
 20. The designer’s style of furniture is very modern. (Tasarımcının mobilya tasarım tarzı çok modern.)
 1. The poet’s style of writing is very lyrical. (Şairin yazma tarzı çok liriktir.)
 2. The restaurant has a formal style of service. (Restoranın servis tarzı resmîdir.)
 3. His speaking style is very eloquent. (Onun konuşma tarzı çok akıcıdır.)
 4. The photographer has a unique style of capturing images. (Fotoğrafçının görüntü yakalama tarzı benzersizdir.)
 5. The company’s branding style is very minimalist. (Şirketin marka tarzı minimalisttir.)
 6. Her fashion style is very eclectic. (Moda tarzı çok eklektiktir.)
 7. The artist’s style of sculpture is very abstract. (Sanatçının heykel yapma tarzı çok soyut.)
 8. The writer’s style of humor is very satirical. (Yazarın mizah tarzı çok hicivlidir.)
 9. The actor has a versatile style of acting. (Oyuncunun oyunculuk tarzı çok çok yönlüdür.)
 10. The website’s design style is very user-friendly. (Web sitesinin tasarım tarzı çok kullanıcı dostudur.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.