Sturgeon İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sturgeon İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sturgeon Nedir?


Sturgeon, yılan balığı ailesinden olan büyük gövdeli bir tatlı su balığı türüdür. Genellikle büyük akarsuların ve göllerin sakin sularında yaşarlar. Sturgeon balıkları, kaviarın hammaddesi olarak bilinir.

Örnek Cümleler:

 1. The sturgeon is a large freshwater fish that is native to North America.
  (Turna, Kuzey Amerika’ya özgü büyük bir tatlı su balığıdır.)

 2. Sturgeon meat is prized for its rich, buttery flavor.
  (Turna eti, zengin, tereyağı tadıyla övülmektedir.)

 3. The sturgeon population has declined significantly due to overfishing.
  (Turna popülasyonu, aşırı avlanma nedeniyle önemli ölçüde azalmıştır.)

 4. Some sturgeon species can live for over 100 years.
  (Bazı turna türleri 100 yıldan fazla yaşayabilirler.)

 5. The largest sturgeon ever caught weighed over 1,500 pounds.
  (Hiç yakalanan en büyük turna 1.500 kilodan daha ağırdı.)

 6. Sturgeon are known for their distinctive prehistoric appearance.
  (Turnalar, ayırt edici tarih öncesi görünümleriyle bilinirler.)

 7. Sturgeon are anadromous, meaning they live in the sea but spawn in freshwater rivers.
  (Turnalar anadromiktir, yani denizde yaşarlar ancak tatlı su nehirlerinde ürerler.)

 8. The sturgeon’s eggs are highly prized and are used to make caviar.
  (Turna yumurtaları çok değerlidir ve kaviar yapmak için kullanılır.)

 9. Sturgeon are often caught using large nets and fishing traps.
  (Turnalar genellikle büyük ağlar ve balık avı tuzakları kullanılarak yakalanır.)

 10. Sturgeon populations have been threatened by habitat destruction and pollution.
  (Turna popülasyonları, habitat tahribatı ve kirlilik nedeniyle tehdit altındadır.)

 11. Sturgeon have a cartilaginous skeleton, which makes them more flexible than fish with bony skeletons.
  (Turnaların kıkırdak bir iskeleti vardır, bu onları kemik iskeletli balıklardan daha esnek yapar.)

 12. Some sturgeon species, such as the beluga sturgeon, are critically endangered.
  (Bazı turna türleri, örneğin beluga turna, son derece tehlikededir.)

 13. Sturgeon are known for their powerful swimming ability.
  (Turnalar, güçlü yüzme yetenekleriyle bilinirler.)

 14. Sturgeon meat is a delicacy in many cultures and is often served at special occasions.
  (Turna eti, birçok kültürde bir lezzet olarak kabul edilir ve genellikle özel günlerde servis edilir.)

 15. The sturgeon’s long, pointed snout is used to root around on the river bottom for food.
  (Turna’nın uzun, sivri burnu, nehir tabanında yiyecek aramak için

kullanılır.)

 1. Sturgeon are known for their slow growth and late sexual maturity, which makes them vulnerable to overfishing.
  (Turnalar, yavaş büyüme ve geç cinsel olgunluğuyla bilinirler, bu da aşırı avlanmaya karşı savunmasız hale getirir.)

 2. Sturgeon are often used for scientific research due to their long lifespans and unique physiology.
  (Turnalar, uzun ömürleri ve benzersiz fizyolojileri nedeniyle sıklıkla bilimsel araştırmalarda kullanılırlar.)

 3. Sturgeon are sometimes caught accidentally by commercial fishermen who are targeting other species.
  (Turnalar, diğer türleri hedefleyen ticari balıkçılar tarafından kazara yakalanır.)

 4. The sturgeon is an ancient species that has been around for millions of years.
  (Turna, milyonlarca yıldır var olan eski bir türdür.)

 5. Sturgeon have been the subject of conservation efforts in recent years to help protect their populations from decline.
  (Turnalar, popülasyonlarını düşüşten korumak için son yıllarda koruma çabalarının konusu olmuştur.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.