Strength İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Strength İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Strength

Türkçe Anlamı: Güç, kuvvet, dayanıklılık, direnç

 1. Strength is important for athletes. (Güç sporcular için önemlidir.)
 2. My friend has amazing strength and can lift heavy weights. (Arkadaşım inanılmaz bir güce sahip ve ağır ağırlıkları kaldırabilir.)
 3. You need mental strength to overcome difficult situations. (Zor durumların üstesinden gelmek için zihinsel güce ihtiyacın var.)
 4. The bridge was designed to withstand the strength of strong winds. (Köprü, güçlü rüzgarların gücüne dayanacak şekilde tasarlandı.)
 5. A person’s physical strength can decline as they age. (Bir kişinin fiziksel gücü yaşlandıkça azalabilir.)
 6. The strength of the rope was tested before it was used to lift the heavy equipment. (Ağır ekipmanı kaldırmak için kullanılmadan önce halatın dayanıklılığı test edildi.)
 7. She showed great strength in the face of adversity. (Zorluklar karşısında büyük bir güç gösterdi.)
 8. The strength of the storm damaged many buildings. (Fırtınanın gücü birçok binayı hasarlı hale getirdi.)
 9. His mental strength helped him get through the tough times. (Zor zamanların üstesinden gelmesine yardımcı olan zihinsel gücü vardı.)
 10. The strength of a team is measured by how well they work together. (Bir takımın gücü, birlikte ne kadar iyi çalıştıklarına göre ölçülür.)
 11. The strength of a material can be tested through various methods. (Bir malzemenin gücü çeşitli yöntemlerle test edilebilir.)
 12. He was known for his physical strength and endurance. (Fiziksel gücü ve dayanıklılığıyla tanınıyordu.)
 13. The strength of a relationship can be tested by how well the couple communicates. (Bir ilişkinin gücü, çiftin ne kadar iyi iletişim kurduklarına göre test edilebilir.)
 14. The strength of a company can be measured by its financial stability. (Bir şirketin gücü, finansal istikrarına göre ölçülebilir.)
 15. She gained strength through her daily exercise routine. (Günlük egzers
 1. The strength of an argument can be determined by the evidence presented. (Bir argümanın gücü, sunulan kanıtlara göre belirlenebilir.)
 2. The strength of a community can be seen in how it supports its members in times of need. (Bir topluluğun gücü, ihtiyaç durumlarında üyelerine nasıl destek olduğuna bakarak anlaşılabilir.)
 3. The boxer’s punching strength was impressive. (Bokserin yumruk gücü etkileyiciydi.)
 4. The strength of a password can determine how secure an online account is. (Bir şifrenin gücü, çevrimiçi bir hesabın ne kadar güvenli olduğunu belirleyebilir.)
 5. He had the strength of character to stand up for what he believed in. (İnandığı şeyler için dik duracak karakter gücüne sahipti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.