Lagging İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lagging İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lagging

Lagging, gecikme, geride kalmışlık anlamlarına gelir. Özellikle teknoloji veya hizmetlerdeki gecikmelerde kullanılan bir terimdir.

Örnek cümleler:

 1. Our company’s website is lagging behind our competitors.
  (Şirketimizin web sitesi rakiplerimize göre geride kalmış durumda.)

 2. The lagging internet speed is causing problems for remote workers.
  (Geciken internet hızı, uzaktan çalışanlar için sorunlara neden oluyor.)

 3. The lagging sales numbers are a cause for concern.
  (Geciken satış rakamları endişe kaynağı.)

 4. The lagging performance of the device is frustrating.
  (Cihazın geciken performansı sinir bozucu.)

 5. The lagging response time of the customer service team is unacceptable.
  (Müşteri hizmetleri ekibinin geciken cevap süresi kabul edilemez.)

 6. The company is lagging in adopting new technologies.
  (Şirket, yeni teknolojileri benimsemekte geride kalıyor.)

 7. The project is lagging behind schedule.
  (Proje zaman çizelgesine göre geride kalmış durumda.)

 8. The lagging delivery times are causing customer complaints.
  (Geciken teslimat süreleri müşteri şikayetlerine neden oluyor.)

 9. The lagging stock market is affecting investor confidence.
  (Geciken hisse senedi piyasası yatırımcı güvenini etkiliyor.)

 10. The lagging economy is causing job losses.
  (Geciken ekonomi iş kaybına neden oluyor.)

 11. The lagging reaction time of the emergency services is a serious problem.
  (Acil servislerin geciken tepki süresi ciddi bir sorun.)

 12. The lagging updates to the software are causing glitches.
  (Yazılımdaki geciken güncellemeler sorunlara neden oluyor.)

 13. The lagging production rate is delaying shipments.
  (Geciken üretim hızı gönderileri geciktiriyor.)

 14. The lagging response from management is frustrating employees.
  (Yönetimden geciken cevaplar çalışanları sinir bozucu.)

 15. The lagging infrastructure is hindering development in the region.
  (Geciken altyapı bölgedeki gelişmeyi engelliyor.)

 16. The lagging education system is affecting student performance.
  (Geciken eğitim sistemi öğrenci performansını etkiliyor.)

 17. The lagging progress of the project is causing concern among stakeholders.
  (Projenin geciken ilerlemesi, paydaşlar arasında endişeye neden oluyor.)

 18. The lagging customer engagement is impacting sales.
  (Geciken müşteri etkileşimi satışları etkiliyor.)

 19. The lagging investment in renewable energy is hindering progress towards a sustainable future.
  (Yenilenebilir enerjiye geciken yatırım, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemeyi engelliyor.)

 20. The lagging response to climate change is

threatening the future of our planet.
(İklim değişikliğine geciken tepki, gezegenimizin geleceğini tehdit ediyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.