Streetwise İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Streetwise İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Streetwise Nedir?

Streetwise kelimesi İngilizce’de “sokak zekası” anlamına gelir. Bu kelime genellikle bir kişinin pratik düşünme, tecrübelerine dayalı olarak sorunları çözme ve hayatta kalmak için gerekli olan akıllıca ve hızlıca karar verme yeteneğini ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. My uncle grew up on the streets of New York, so he has a lot of streetwise knowledge. (Amcam New York sokaklarında büyüdüğü için, sokak zekası hakkında çok bilgisi var.)
 2. It’s important to have streetwise skills if you want to survive in a big city. (Büyük bir şehirde hayatta kalmak istiyorsanız, sokak zekası becerilerine sahip olmak önemlidir.)
 3. She used her streetwise instincts to avoid getting mugged on her way home. (Eve dönerken soyulmaktan kaçınmak için sokak zekası içgüdülerini kullandı.)
 4. The homeless man had incredible streetwise abilities and was able to find food and shelter every night. (Evsiz adam inanılmaz sokak zekası yeteneklerine sahipti ve her gece yiyecek ve barınak bulabildi.)
 5. Streetwise people are able to adapt quickly to new environments and situations. (Sokak zekası olan insanlar, yeni ortamlara ve durumlara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilirler.)
 6. He learned his streetwise skills from his older brother, who grew up in a rough neighborhood. (Sert bir mahallede büyüyen büyük kardeşinden sokak zekası becerilerini öğrendi.)
 7. Streetwise individuals are often able to spot potential dangers before they occur. (Sokak zekası olan bireyler, olası tehlikeleri önceden fark edebilirler.)
 8. The city can be dangerous for those who lack streetwise knowledge. (Sokak zekası bilgisi olmayanlar için şehir tehlikeli olabilir.)
 9. She used her streetwise skills to negotiate a better price for the used car. (İkinci el araba için daha iyi bir fiyat pazarlık etmek için sokak zekası becerilerini kullandı.)
 10. Streetwise individuals are often able to navigate complex social situations with ease. (Sokak zekası olan bireyler, karmaşık sosyal durumlarda kolayca yolunu bulabilirler.)
 11. Growing up in poverty forced him to develop strong streetwise skills at a young age. (Fakirlikte büyümek, genç yaşta güçlü sokak zekası becerileri geliştirmesine neden oldu.)
 12. Streetwise people know how to blend in and not draw attention to themselves. (Sokak zekası olan insanlar, kendilerine dikkat çekmeden nasıl karışacaklarını bilirler.)
 13. His streetwise instincts told him not to trust the man with the shady past. (Sokak zekası içgüd

üleri, şüpheli geçmişi olan adama güvenmemesi gerektiğini söyledi.)
14. Streetwise individuals are often resourceful and able to make the most out of limited resources. (Sokak zekası olan bireyler, sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde yararlanabilen kaynaklardır.)

 1. The gang leader’s streetwise tactics helped him maintain control over his territory. (Çete liderinin sokak zekası taktikleri, toprakları üzerinde kontrolünü korumasına yardımcı oldu.)
 2. She used her streetwise skills to find a safe place to sleep for the night. (Gece için güvenli bir yer bulmak için sokak zekası becerilerini kullandı.)
 3. Streetwise individuals are often able to think outside of the box and come up with creative solutions to problems. (Sokak zekası olan bireyler, kutunun dışında düşünebilir ve problemlere yaratıcı çözümler bulabilirler.)
 4. His streetwise mentality helped him become a successful entrepreneur. (Sokak zekası zihniyeti, başarılı bir girişimci olmasına yardımcı oldu.)
 5. Streetwise people are often able to read people well and quickly determine their motives. (Sokak zekası olan insanlar, insanları iyi okuyabilir ve hızlı bir şekilde amaçlarını belirleyebilirler.)
 6. She relied on her streetwise instincts to find her way back to the hotel in an unfamiliar city. (Bilmediği bir şehirde otelin yolunu bulmak için sokak zekası içgüdülerine güvendi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.