Stoppage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stoppage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stoppage Nedir?

Stoppage, belirli bir faaliyetin geçici olarak durması veya kesintiye uğraması anlamına gelir. Bu kelime özellikle endüstriyel veya ticari faaliyetlerde sıklıkla kullanılır.

Örnek Cümleler:

1. The production line had to be stopped due to a technical problem. (Teknik bir sorun nedeniyle üretim hattı durdurulmak zorunda kaldı.)
2. The traffic stoppage caused a huge delay on the highway. (Trafik durması, otoyolda büyük bir gecikmeye neden oldu.)
3. The construction work was temporarily stopped because of the bad weather. (Kötü hava koşulları nedeniyle inşaat çalışması geçici olarak durduruldu.)
4. The strike caused a stoppage in public transportation. (Grev, toplu taşıma sektöründe bir duraklamaya neden oldu.)
5. The power outage caused a stoppage in the factory’s operations. (Elektrik kesintisi, fabrikanın operasyonlarında bir duraklamaya neden oldu.)
6. The referee signaled a stoppage in the soccer game due to an injured player. (Hakem, sakatlanan bir oyuncu nedeniyle futbol maçında bir duraklama işareti verdi.)
7. The workers went on strike to protest the stoppage of their benefits. (İşçiler, faydalarının durdurulmasına protesto etmek için greve gittiler.)
8. The flight had a stoppage in Frankfurt before continuing to its final destination. (Uçuş, son varış noktasına devam etmeden önce Frankfurt’ta bir duraklama yaptı.)
9. The city’s water supply had to be stopped for maintenance work. (Şehrin su kaynağı, bakım çalışması nedeniyle durdurulmak zorunda kaldı.)
10. The stoppage of exports had a negative impact on the country’s economy. (İhracatın durdurulması, ülkenin ekonomisinde olumsuz bir etkiye sahipti.)
11. The teacher had to make a stoppage in the lesson to answer a student’s question. (Öğretmen, bir öğrencinin sorusunu cevaplamak için dersi durdurmak zorunda kaldı.)
12. The train had a stoppage at every station on its route. (Tren, güzergahındaki her istasyonda bir duraklama yaptı.)
13. The stoppage of the website’s services caused a lot of complaints from users. (Web sitesinin hizmetlerinin durdurulması, kullanıcılardan çok sayıda şikayet aldı.)
14. The musician had to make a stoppage during the concert to fix a technical issue. (Müzisyen, konser sırasında bir teknik sorunu düzeltmek için bir duraklama yapmak zorunda kaldı.)
15. The stoppage of the supply chain caused a shortage of raw materials. (Tedarik zincirinin durdurulması, hammadde sıkıntısına neden oldu.)
16. The stoppage of the printing press caused a delay in the newspaper’s publication. (Basın mak

inasının durdurulması, gazetenin yayınlanmasında gecikmeye neden oldu.)
17. The factory had to implement a stoppage of production to perform maintenance on the machinery. (Fabrika, makine bakımı yapmak için üretimi durdurmak zorunda kaldı.)

  1. The stoppage of the project caused frustration among the team members. (Projenin durdurulması, takım üyeleri arasında hayal kırıklığına neden oldu.)
  2. The stoppage of the music festival due to bad weather disappointed many attendees. (Kötü hava koşulları nedeniyle müzik festivalinin durdurulması, birçok katılımcıyı hayal kırıklığına uğrattı.)
  3. The stoppage of the internet service disrupted many people’s work and daily lives. (İnternet hizmetinin durdurulması, birçok insanın işlerini ve günlük hayatlarını etkiledi.)

(Türkçe çeviriler kalın ve yeşil renkle belirtilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.