Stiffer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stiffer İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stiffer

Stiffer, “sertleşmiş” veya “daha katı” anlamına gelen bir sıfattır. Bu kelime genellikle bir malzemenin veya bir maddenin özelliklerini ifade etmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The new recipe made the dough stiffer than before. (Yeni tarif, hamurun öncekinden daha sert olmasını sağladı.)
 2. He needs a stiffer mattress to support his back. (Sırtını desteklemek için daha sert bir yatağa ihtiyacı var.)
 3. The company decided to use stiffer steel for the construction of the building. (Şirket, binanın inşası için daha sert çelik kullanmaya karar verdi.)
 4. The competition in the market made the competition stiffer. (Pazardaki rekabet, rekabeti daha da sertleştirdi.)
 5. The boss became stiffer with his employees after the company’s profits decreased. (Şirketin karı azaldıktan sonra patron çalışanlarına karşı daha sert oldu.)
 6. The new policy has led to stiffer penalties for violators. (Yeni politika, ihlal edenler için daha sert cezalara neden oldu.)
 7. The clay became stiffer as it dried in the sun. (Kil, güneşte kuruduğunda daha sert hale geldi.)
 8. The athlete needs a stiffer pair of shoes for better support. (Sporcu, daha iyi destek için daha sert bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyor.)
 9. The stiffer resistance from the enemy made the battle more difficult. (Düşmanın daha sert direnişi, savaşı daha zor hale getirdi.)
 10. The stiffer material used in the design made the chair more durable. (Tasarımda kullanılan daha sert malzeme, sandalyeyi daha dayanıklı hale getirdi.)
 11. The cold weather made his muscles stiffer. (Soğuk hava kaslarını daha sert hale getirdi.)
 12. The stiffer regulations will ensure better safety for workers. (Daha sert yönetmelikler, işçiler için daha iyi güvenlik sağlayacak.)
 13. The stiffer brush made it easier to clean the carpet. (Daha sert fırça, halıyı temizlemeyi daha kolay hale getirdi.)
 14. The stiffer suspension system improved the car’s handling. (Daha sert süspansiyon sistemi, aracın kontrolünü iyileştirdi.)
 15. The stiffer rules for admission made it harder to get into the prestigious university. (Kabul için daha sert kurallar, saygın üniversiteye girmeyi daha zor hale getirdi.)
 16. The stiffer rules for credit approval made it harder for people with low credit scores to get loans. (Düşük kredi skoru olan insanların kredileri almalarını daha zor hale getiren daha sert kredi onay kuralları.)
 17. The stiffer competition forced the company to lower its prices. (Daha sert rekabet, şirketi fiyatları düşürmeye zorlad
 1. The stiffer brushstrokes in the painting gave it a more dramatic effect. (Tablodaki daha sert fırça darbeleri, ona daha dramatik bir etki verdi.)
 2. The stiffer texture of the fabric made it suitable for outdoor use. (Kumaşın daha sert dokusu, dış mekan kullanımı için uygun hale getirdi.)
 3. The stiffer tone in his voice made it clear that he was not joking. (Ses tonundaki daha sert ifade, şaka yapmadığını açıkça ortaya koydu.)

(Türkçe çeviriler kalın ve kırmızı yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.