Clover İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clover İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Clover Nedir?

Clover, üç yapraklı yonca bitkisine verilen İngilizce bir isimdir. Genellikle şans, mutluluk ve bereket sembolü olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. My grandmother always carried a clover in her pocket for good luck. (Büyükannem hep şans için cebinde yonca taşırdı.)
 2. Clover is a common ingredient in many herbal teas. (Yonca, birçok bitki çayında yaygın bir bileşendir.)
 3. The field was covered in a sea of clover. (Tarla yonca denizi ile kaplıydı.)
 4. Four-leaf clovers are considered even luckier than three-leaf clovers. (Dört yapraklı yoncalar, üç yapraklı yoncalardan daha şanslı kabul edilir.)
 5. The clover honey has a distinct taste and aroma. (Yonca balının belirgin bir tadı ve aroması vardır.)
 6. The cows grazed on the clover in the meadow. (İnekler çayırdaki yonca otunda otlandılar.)
 7. The garden was full of clover and bees. (Bahçe, yonca ve arılarla doluydu.)
 8. Clover is often used as a cover crop to improve soil quality. (Yonca, toprak kalitesini iyileştirmek için örtü bitkisi olarak sıkça kullanılır.)
 9. The clover leaves were wet with dew in the morning. (Yonca yaprakları sabah çiyi ile ıslaktı.)
 10. The clover plant belongs to the pea family. (Yonca bitkisi, bezelye ailesine aittir.)
 11. The fields were filled with the fragrance of blooming clover. (Tarlalar, açan yoncanın kokusuyla doluydu.)
 12. A clover necklace was hanging from her neck. (Boynunda yonca kolyesi asılıydı.)
 13. The clover leaves can be dried and used in tea blends. (Yonca yaprakları kurutulabilir ve çay karışımlarında kullanılabilir.)
 14. We sat under the shade of a giant clover tree. (Dev yonca ağacının gölgesinde oturduk.)
 15. The clover field attracted many butterflies and bees. (Yonca tarlası birçok kelebek ve arıyı çekti.)
 16. The farmer planted clover as a nitrogen-fixing crop. (Çiftçi, nitrojen tutucu bir bitki olarak yonca dikti.)
 17. Clover is a popular food source for rabbits and other small animals. (Yonca, tavşanlar ve diğer küçük hayvanlar için popüler bir yiyecek kaynağıdır.)
 18. The clover patch was a beautiful shade of green. (Yonca yaması güzel bir yeşil tondaydı.)
 19. Clover is often used as a natural remedy for digestive problems. (Yonca, sindirim sorunları için doğal bir çözüm olarak sıkça kullanılır.)
 20. The leprechaun was sitting on a bed of clover, counting his gold coins. (

The leprechaun was sitting on a bed of clover, counting his gold coins. (Leprechaun, altın paralarını sayarken yonca yatağına oturmuştu.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Büyükannem hep şans için cebinde yonca taşırdı.
 2. Yonca, birçok bitki çayında yaygın bir bileşendir.
 3. Tarla yonca denizi ile kaplıydı.
 4. Dört yapraklı yoncalar, üç yapraklı yoncalardan daha şanslı kabul edilir.
 5. Yonca balının belirgin bir tadı ve aroması vardır.
 6. İnekler çayırdaki yonca otunda otlandılar.
 7. Bahçe, yonca ve arılarla doluydu.
 8. Yonca, toprak kalitesini iyileştirmek için örtü bitkisi olarak sıkça kullanılır.
 9. Yonca yaprakları sabah çiyi ile ıslaktı.
 10. Yonca bitkisi, bezelye ailesine aittir.
 11. Tarlalar, açan yoncanın kokusuyla doluydu.
 12. Boynunda yonca kolyesi asılıydı.
 13. Yonca yaprakları kurutulabilir ve çay karışımlarında kullanılabilir.
 14. Dev yonca ağacının gölgesinde oturduk.
 15. Yonca tarlası birçok kelebek ve arıyı çekti.
 16. Çiftçi, nitrojen tutucu bir bitki olarak yonca dikti.
 17. Yonca, tavşanlar ve diğer küçük hayvanlar için popüler bir yiyecek kaynağıdır.
 18. Yonca yaması güzel bir yeşil tondaydı.
 19. Yonca, sindirim sorunları için doğal bir çözüm olarak sıkça kullanılır.
 20. Leprechaun, altın paralarını sayarken yonca yatağına oturmuştu.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.