Kent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Kent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Kent İle İlgili Cümleler

Anlam: Şehir veya kasaba gibi insanların yerleşik yaşadığı yerlere verilen isim.

Örnek Cümleler:

 1. The city has a lot of historical buildings. (Şehirde birçok tarihi bina var.)
 2. I grew up in a small town. (Ben küçük bir kasabada büyüdüm.)
 3. The urban environment can be overwhelming for some people. (Kentsel çevre bazı insanlar için bunaltıcı olabilir.)
 4. He left the countryside to live in the city. (O, şehirde yaşamak için kırsaldan ayrıldı.)
 5. The town hall is where the local government holds meetings. (Belediye binası yerel hükümetin toplantı yaptığı yerdir.)
 6. The cityscape was breathtaking at night. (Kent manzarası geceleyin nefes kesiciydi.)
 7. The suburbs offer a quieter lifestyle than the city. (Kenar mahalleler şehirden daha sakin bir yaşam tarzı sunar.)
 8. The metropolis is the economic and cultural center of the country. (Metropol ülkenin ekonomik ve kültürel merkezidir.)
 9. The village was nestled in a picturesque valley. (Köy resimlik bir vadide yerleşmişti.)
 10. The downtown area is where most of the city’s businesses are located. (Şehir merkezi, şehrin çoğu işletmesinin bulunduğu yerdir.)
 11. The city council is responsible for making decisions that affect the city. (Şehir konseyi, şehri etkileyen kararlar almakla sorumludur.)
 12. The town square is a popular gathering place for locals. (Kasaba meydanı, yerlilerin popüler bir toplanma yeridir.)
 13. The skyline of the city was dominated by skyscrapers. (Şehir manzarasını gökyüzüne hakim gökdelenler belirliyordu.)
 14. The capital city is where the country’s government is located. (Başkent ülkenin hükümetinin bulunduğu yerdir.)
 15. The old town was full

of historic buildings and narrow streets. (Eski şehir tarihi binalarla ve dar sokaklarla doluydu.)
16. The city limits are the boundaries of the city. (Şehir sınırları şehrin sınırlarıdır.)

 1. The coastal town was a popular vacation spot. (Kıyı kasabası popüler bir tatil yeri idi.)
 2. The city center is where you can find the main shopping district. (Şehir merkezi ana alışveriş bölgesini bulabileceğiniz yerdir.)
 3. The small city had a close-knit community. (Küçük şehir sıkı bir topluluğa sahipti.)
 4. The college town had a lively atmosphere during the school year. (Üniversite kasabası okul yılı boyunca canlı bir atmosfere sahipti.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Şehir
 2. Kasaba
 3. Kentsel
 4. Şehirde yaşamak
 5. Belediye binası
 6. Kent manzarası
 7. Kenar mahalleler
 8. Metropol
 9. Köy
 10. Şehir merkezi
 11. Şehir konseyi
 12. Kasaba meydanı
 13. Şehir manzarası
 14. Başkent
 15. Eski şehir
 16. Şehir sınırları
 17. Kıyı kasabası
 18. Şehir merkezi
 19. Küçük şehir
 20. Üniversite kasabası

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.