Stiff İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stiff İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stiff

Stiff, “sert, katı” anlamına gelen bir sıfattır.

Örnek cümleler:

 1. My new shoes are so stiff that they’re hurting my feet. (Yeni ayakkabılarım çok sert ki ayaklarımı incitiyor.)
 2. The cake batter needs to be stiff before it can be baked. (Kek hamuru pişmeden önce sert olmalıdır.)
 3. His back was so stiff from sitting at the desk all day. (Bütün gün masada oturduğu için sırtı çok sertti.)
 4. The old book’s pages had become stiff with age. (Eski kitabın sayfaları yaşlılıkla birlikte sertleşmişti.)
 5. The fabric was stiff and scratchy against her skin. (Kumaş cildine karşı sert ve kaşıntılıydı.)
 6. The board was stiff and difficult to bend. (Tahta sertti ve bükülmesi zordu.)
 7. The penalty for breaking that law is a stiff fine. (O kanunu çiğnemenin cezası sert bir para cezasıdır.)
 8. She has a stiff neck from sleeping in an awkward position. (Garip bir pozisyonda uyuduğu için sert bir boyun ağrısı var.)
 9. The competition was stiff, but she managed to come out on top. (Rekabet sertti ama o üstün geldi.)
 10. The wind was so stiff that it knocked over the trash cans. (Rüzgar çok sertti ve çöp kutularını devirdi.)
 11. The chair was so stiff that it was uncomfortable to sit in. (Sandalye o kadar sertti ki oturmak rahatsızdı.)
 12. His upper lip was stiff with anger. (Öfkeyle dudakları sertleşti.)
 13. The old man walked with a stiff gait. (Yaşlı adam sert bir yürüyüşle yürüdü.)
 14. She gave him a stiff hug, not really wanting to embrace him. (Onu sıkı bir şekilde sarıldı, gerçekten onu kucaklamak istemiyordu.)
 15. The bartender poured him a stiff drink. (Barmen ona sert bir içki döktü.)
 16. The team had a stiff challenge ahead of them. (Takımın önünde zorlu bir meydan okuma vardı.)
 17. The branches of the tree were stiff with frost. (Ağacın dalları donmuştu ve sertti.)
 18. The coach gave them a stiff lecture about their poor performance. (Antrenör, kötü performansları hakkında sert bir ders verdi.)
 19. She walked with a stiff posture, trying to appear confident. (Güvenli görünmeye çalışarak sert bir duruşla yürüdü.)
 20. The politician gave a stiff and rehearsed speech. (Politikacı sert ve prova edilmiş bir konuşma yaptı.)
 1. The door handle was so stiff that I had to use both hands to open it. (Kapı kolu o kadar sertti ki açmak için iki elimi kullanmak zorunda kaldım.)
 2. The soldiers stood at attention with stiff spines. (Askerler dik bir omurga ile dikkatle bekledi.)
 3. She was so nervous that her body felt stiff and tense. (O kadar sinirliydi ki bedeni sert ve gergin hissetti.)
 4. The leather jacket was stiff when he first got it, but it softened up over time. (Deri ceket ilk aldığında sertti, ama zamanla yumuşadı.)
 5. The sculptor used a stiff material like clay to create the sculpture. (Heykeltraş, heykeltraşlık yapmak için kil gibi sert bir malzeme kullandı.)
 6. The teacher’s demeanor was stiff and formal, making the students feel uncomfortable. (Öğretmenin tavırları sert ve resmiydi, öğrencileri rahatsız hissettirdi.)
 7. The team captain gave a stiff handshake to the opposing team’s captain before the game. (Takım kaptanı, maçtan önce rakip takım kaptanına sert bir el sıkıştırdı.)
 8. The storm caused the trees to become stiff with ice. (Fırtına ağaçların buzla sertleşmesine neden oldu.)
 9. She had a stiff upper lip and didn’t show any emotion, even when she received bad news. (O sert bir üst dudak tuttu ve kötü haber aldığında bile hiçbir duygu göstermedi.)
 10. The music was so stiff and formal that no one was dancing. (Müzik o kadar sert ve resmiydi ki kimse dans etmiyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.