Cloud İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cloud İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cloud (Bulut) Nedir?

Bulut, bilgisayar sistemlerinin internet üzerinden sunulan kaynaklara erişmesine olanak tanıyan bir hizmettir. Bu hizmetler, bilgi depolama, hesaplama ve yazılım gibi birçok işlemi yapmak için kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

 1. The company stores its data on the cloud. (Şirket, verilerini bulutta saklar.)
 2. I accessed my files from the cloud. (Dosyalarıma buluttan eriştim.)
 3. Cloud computing is becoming more popular each day. (Bulut bilişim her geçen gün daha popüler hale geliyor.)
 4. Cloud-based software is more flexible than traditional software. (Bulut tabanlı yazılım, geleneksel yazılımdan daha esnektir.)
 5. The cloud provides a secure way to store sensitive data. (Bulut, hassas verileri depolamak için güvenli bir yol sağlar.)
 6. We use the cloud for backup and disaster recovery. (Yedekleme ve felaket kurtarma için bulutu kullanıyoruz.)
 7. Cloud services are cost-effective for small businesses. (Küçük işletmeler için bulut hizmetleri maliyet açısından avantajlıdır.)
 8. I like to use cloud storage because I can access my files from anywhere. (Dosyalarıma her yerden erişebildiğim için bulut depolamayı kullanmayı seviyorum.)
 9. Cloud computing allows companies to scale their resources easily. (Bulut bilişim, şirketlerin kaynaklarını kolayca ölçeklendirmelerine olanak tanır.)
 10. Cloud technology is changing the way we work and communicate. (Bulut teknolojisi, çalışma ve iletişim şeklimizi değiştiriyor.)
 11. The cloud has revolutionized the way we store and access data. (Bulut, verileri depolama ve erişim şeklimizi devrimleştirdi.)
 12. Cloud computing reduces the need for expensive hardware and software. (Bulut bilişim, pahalı donanım ve yazılım ihtiyacını azaltır.)
 13. Cloud services offer better collaboration and communication among team members. (Bulut hizmetleri, ekip üyeleri arasında daha iyi işbirliği ve iletişim sağlar.)
 14. We migrated our IT infrastructure to the cloud for better performance and scalability. (Daha iyi performans ve ölçeklenebilirlik için IT altyapımızı buluta taşı
 1. Cloud-based solutions are more environmentally friendly than on-premises solutions. (Bulut tabanlı çözümler, yerinde çözümlere göre daha çevre dostudur.)
 2. The cloud allows us to access powerful computing resources without having to invest in expensive hardware. (Bulut, pahalı donanım yatırımı yapmadan güçlü bilgi işlem kaynaklarına erişmemizi sağlar.)
 3. Cloud services can be customized to meet the specific needs of each business. (Bulut hizmetleri, her işletmenin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilir.)
 4. Cloud-based backup solutions are more reliable than traditional backup methods. (Bulut tabanlı yedekleme çözümleri, geleneksel yedekleme yöntemlerinden daha güvenilirdir.)
 5. Cloud computing allows us to work remotely without any issues. (Bulut bilişim, herhangi bir sorun olmadan uzaktan çalışmamıza olanak tanır.)
 6. The cloud has made it easier for businesses to expand globally. (Bulut, işletmelerin küresel olarak genişlemesini daha kolay hale getirdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.