Statute İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Statute İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Statute Nedir?

Statute, yasal bir belge veya kanunun yazılı hali olarak tanımlanabilir. Birçok ülkede, devletin yasama organı tarafından kabul edilen kanunlar, resmi bir şekilde yazılmış ve genellikle bir statüte veya yasa kitabında yer alır.

Örnek cümleler:

 1. The statute of limitations in this case has expired. (Bu durumda zamanaşımı süresi doldu.)
 2. The new statute will come into effect next month. (Yeni yasa önümüzdeki ay yürürlüğe girecek.)
 3. The company must comply with the statute on data protection. (Şirket, veri koruma yasasına uymak zorundadır.)
 4. The statute provides for a maximum sentence of ten years in prison. (Yasa, on yıl hapis cezası öngörüyor.)
 5. The statute of frauds requires certain contracts to be in writing. (Dolandırıcılık yasası bazı sözleşmelerin yazılı olmasını gerektirir.)
 6. The statute grants special privileges to certain groups of people. (Yasa, belirli gruplara özel ayrıcalıklar tanır.)
 7. The statute prohibits discrimination on the basis of race or gender. (Yasa, ırk veya cinsiyet temelinde ayrımcılığı yasaklar.)
 8. The statute imposes heavy fines for violating traffic laws. (Yasa, trafik kurallarını ihlal etmek için ağır para cezaları öngörür.)
 9. The statute allows for the use of deadly force in self-defense. (Yasa, kendini savunmak için ölümcül güç kullanımına izin verir.)
 10. The statute of limitations varies depending on the type of crime. (Zamanaşımı süresi, suçun türüne göre değişir.)
 11. The statute requires all businesses to maintain accurate records. (Yasa, tüm işletmelerin doğru kayıtlar tutmasını gerektirir.)
 12. The statute of repose limits the time period during which a lawsuit can be filed. (Süre aşımı yasası, bir dava açılabilecek zaman dilimini sınırlar.)
 13. The statute sets forth the procedures for filing a lawsuit. (Yasa, bir dava açmak için izlenecek prosedürleri belirler.)
 14. The statute of limitations can be extended in certain circumstances. (Zamanaşımı süresi, belirli durumlarda uzatılabilir.)
 15. The statute provides for mandatory minimum sentences for certain crimes. (Yasa, belirli suçlar için zorunlu asgari cezalar öngörür.)
 16. The statute allows for the creation of special courts to handle specific types of cases. (Yasa, belirli türdeki davaları ele almak için özel mahkemelerin oluşturulmasına izin verir.)
 17. The statute requires employers to provide a safe working environment. (Yasa, işverenlerin güvenli bir çalışma ortamı sağlamasını gerektirir.)
 18. The statute of limitations begins to run from the date of

the alleged offense. (Zamanaşımı süresi, iddia edilen suç tarihinden itibaren başlar.)
19. The statute of frauds applies to contracts involving the sale of land. (Dolandırıcılık yasası, arazi satışıyla ilgili sözleşmelere uygulanır.)

 1. The statute allows for the collection of damages in cases of breach of contract. (Yasa, sözleşme ihlalleri durumunda tazminat toplanmasına izin verir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.