Starstuff İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Starstuff İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Starstuff Nedir?

Starstuff, Carl Sagan’ın ünlü ifadesiyle “bizler de dahil olmak üzere her şeyin yapısında olan” kozmik maddeye verilen isimdir. Bu kavram, evrendeki tüm elementlerin yıldızların çekirdeklerinde oluştuğu teorisine dayanır.

Örnek Cümleler:

1. The human body is made up of starstuff. ((İngilizce) İnsan vücudu starstuff’tan yapılmıştır.)
2. According to the theory of stellar nucleosynthesis, all elements on Earth were created from starstuff. ((İngilizce) Yıldız çekirdeklerindeki nükleosentez teorisine göre, Dünya’daki tüm elementler starstuff’tan oluştu.)
3. The universe is full of starstuff, and it’s constantly being recycled. ((İngilizce) Evren starstuff’la dolu ve sürekli olarak geri dönüştürülüyor.)
4. We are all made of starstuff, and that’s a beautiful thing to think about. ((İngilizce) Hepimiz starstuff’tan yapılmışız ve bu düşünülebilecek en güzel şeylerden biridir.)
5. Stars are the factories that produce starstuff. ((İngilizce) Yıldızlar, starstuff üreten fabrikalardır.)
6. The atoms in our bodies were once part of starstuff billions of years ago. ((İngilizce) Vücudumuzdaki atomlar milyarlarca yıl önce starstuff’ın bir parçasıydı.)
7. The idea that we are all made of starstuff is both humbling and inspiring. ((İngilizce) Hepimizin starstuff’tan yapılmış olması hem alçaltıcı hem de ilham vericidir.)
8. Every breath we take contains a small amount of starstuff. ((İngilizce) Aldığımız her nefes, küçük bir miktar starstuff içerir.)
9. The concept of starstuff reminds us of our interconnectedness with the universe. ((İngilizce) Starstuff kavramı, evrenle olan bağlantımızı hatırlatır.)
10. The beauty of starstuff lies in its ability to form complex structures and life as we know it. ((İngilizce) Starstuff’ın güzelliği, karmaşık yapılar ve bildiğimiz gibi yaşam oluşturma yeteneğinde yatar.)
11. Scientists study starstuff to better understand the origins of

the universe and the processes that lead to the formation of galaxies, stars, and planets. ((İngilizce) Bilim insanları, evrenin kökenlerini ve galaksilerin, yıldızların ve gezegenlerin oluşumuna yol açan süreçleri daha iyi anlamak için starstuff’ı incelerler.)
12. The famous astronomer Carl Sagan often spoke about starstuff and its significance in the cosmos. ((İngilizce) Ünlü astronom Carl Sagan, sık sık starstuff ve evrendeki önemi hakkında konuşurdu.)

  1. Starstuff is a reminder that we are all connected and part of something much bigger than ourselves. ((İngilizce) Starstuff, hepimizin bağlantılı ve kendimizden çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu hatırlatır.)
  2. The idea of starstuff has inspired poets, artists, and scientists alike. ((İngilizce) Starstuff fikri, şairleri, sanatçıları ve bilim insanlarını etkilemiştir.)
  3. Starstuff is the building block of everything we see in the universe, from planets to galaxies. ((İngilizce) Starstuff, gezegenlerden galaksilere kadar evrende gördüğümüz her şeyin yapı taşıdır.)
  4. Our understanding of starstuff has deepened over the years, thanks to advances in science and technology. ((İngilizce) Bilim ve teknolojinin ilerlemesi sayesinde, starstuff hakkındaki anlayışımız yıllar içinde derinleşti.)
  5. The concept of starstuff challenges our perception of ourselves and our place in the universe. ((İngilizce) Starstuff kavramı, kendimiz ve evrendeki yerimiz hakkındaki algımızı sorgular.)
  6. The fact that we are all made of starstuff is a testament to the incredible power and beauty of the universe. ((İngilizce) Hepimizin starstuff’tan yapılmış olması, evrenin inanılmaz gücü ve güzelliğine bir kanıttır.)
  7. Starstuff represents the infinite possibilities of the universe and the mystery of our own existence. ((İngilizce) Starstuff, evrenin sonsuz olasılıklarını ve kendi varoluşumuzun gizemini temsil eder.)
  8. The knowledge that we are made of starstuff can inspire us to take better care of ourselves, each other, and the planet we all call home. ((İngilizce) Starstuff’tan yapılmış olduğumuz bilgisi, kendimize, birbirimize ve hepimizin evi olarak adlandırdığı

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.