Stair İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stair İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stair Nedir?

Stair, basamak anlamına gelir. Binalarda veya evlerde yüksekliği aşmak, yukarı veya aşağı gitmek için kullanılan bir yapıdır.

 1. I climbed the stairs to get to the top floor. (Ben üst kata çıkmak için merdivenleri tırmandım.)
 2. The stairs are steep, so be careful. (Merdivenler dik, o yüzden dikkatli ol.)
 3. She tripped and fell down the stairs. (O merdivenlerden tökezledi ve düştü.)
 4. The stair railings are made of wood. (Merdiven korkulukları ahşaptan yapılmıştır.)
 5. The old lady walks up the stairs slowly. (Yaşlı kadın merdivenleri yavaşça çıkıyor.)
 6. He counted the stairs as he walked up. (O yukarı çıkarken adım adım merdivenleri saydı.)
 7. The children slid down the stairs on their bottoms. (Çocuklar popoları üzerinde merdivenlerden kaydılar.)
 8. She was out of breath after running up the stairs. (O, merdivenleri koşarak çıkınca nefesi kesildi.)
 9. The staircase leads to the rooftop terrace. (Merdivenler çatı terasına götürür.)
 10. The carpet on the stairs is worn out. (Merdivenlerdeki halı eskimiş durumda.)
 11. He stumbled on the first step of the stairs. (Merdivenlerin ilk basamağında sendeledi.)
 12. She sat on the stairs and cried. (Merdivenlerin üzerinde oturdu ve ağladı.)
 13. The fire escape has a metal staircase. (Yangın merdivenleri metal yapıdadır.)
 14. He used the stair lift to go up to the second floor. (İkinci kata çıkmak için merdiven asansörünü kullandı.)
 15. The stairs are well-lit with bright lights. (Merdivenler parlak ışıklarla iyi aydınlatılmış.)
 16. He slipped and fell down the stairs. (Kaydı ve merdivenlerden düştü.)
 17. The stairs creaked as he walked up. (Yukarı çıktıkça merdivenler gıcırdadı.)
 18. She sat on the bottom step of the stairs and waited for him. (O, merdivenlerin en alt basamağında oturdu ve onu bekledi.)
 19. The narrow staircase made it difficult to move furniture upstairs. (Dar merdivenler mobilyaları üst kata taşımak zorlaştırdı.)
 20. He tripped on the last step of the stairs and almost fell. (Merdivenlerin son basamağında tökezledi ve neredeyse düştü.)
 1. The handrail on the stairs provides extra support for those who need it. (Merdivenlerdeki el tutamağı ihtiyacı olanlar için ek destek sağlar.)
 2. The stairs were covered in snow and ice, making them slippery. (Merdivenler kar ve buzla kaplıydı, bu da onları kaygan hale getirdi.)
 3. She skipped every other step on the stairs as she climbed up. (O, yukarı çıkarken merdivenlerde her diğer basamağı atladı.)
 4. The wooden stairs were polished to a high shine. (Ahşap merdivenler yüksek bir parlaklık için cilalanmıştı.)
 5. They sat on the stairs and talked for hours. (Oturup saatlerce merdivenlerin üzerinde konuştular.)
 6. The staircase is too narrow for two people to walk side by side. (Merdivenler, yan yana yürümek için iki kişi için çok dar.)
 7. The staircase leads to the basement, where the laundry room is located. (Merdivenler bodrum katına götürür, burada çamaşırhane bulunur.)
 8. The stairs were carpeted in a deep burgundy color. (Merdivenler koyu bordo renkte halıyla kaplıydı.)
 9. He took the stairs two at a time, eager to reach the top. (O, üst kata ulaşmak için ikişer basamak atlayarak merdivenleri tırmandı.)
 10. The emergency exit is located at the top of the staircase. (Acil çıkış merdiveninin yeri merdivenlerin üstünde yer alır.)

Bu cümlelerde “stair” kelimesi basamak veya merdiven anlamında kullanılmıştır. İngilizce cümlelerde kullanımı çeşitli durumları ifade etmek için kullanılmıştır: yukarı veya aşağı hareket etmek, merdivenlerin durumu veya özellikleri hakkında konuşmak, merdiven kazaları gibi.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.