Circulation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Circulation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Circulation

Circulation, “dolaşım” anlamına gelir ve kan, hava veya sıvıların vücutta veya başka bir yerde dolaşımı ile ilgilidir.

 1. The doctor checked the patient’s circulation by feeling for a pulse. (Doktor nabızı hissederek hastanın dolaşımını kontrol etti.)
 2. Exercise can improve circulation and overall health. (Egzersiz dolaşımı ve genel sağlığı iyileştirebilir.)
 3. Poor circulation in the feet can cause numbness and pain. (Ayaklardaki kötü dolaşım uyuşukluk ve ağrıya neden olabilir.)
 4. The circulation of air in the room was improved by opening a window. (Pencereyi açarak odadaki hava dolaşımı iyileştirildi.)
 5. Smoking can damage circulation and increase the risk of heart disease. (Sigara içmek dolaşımı bozabilir ve kalp hastalığı riskini artırabilir.)
 6. The circulation of blood is essential for the body to function properly. (Kan dolaşımı vücudun düzgün çalışması için gereklidir.)
 7. Cold weather can affect circulation and cause frostbite. (Soğuk hava dolaşımı etkileyebilir ve donmaya neden olabilir.)
 8. A massage can improve circulation and reduce muscle tension. (Masaj dolaşımı iyileştirebilir ve kas gerilimini azaltabilir.)
 9. High blood pressure can lead to poor circulation and increase the risk of stroke. (Yüksek tansiyon kötü dolaşıma neden olabilir ve inme riskini artırabilir.)
 10. The circulation of water in the aquarium is important for the health of the fish. (Akvaryumdaki su dolaşımı balıkların sağlığı için önemlidir.)
 11. A lack of physical activity can lead to poor circulation and other health problems. (Fiziksel aktivitenin azlığı kötü dolaşıma ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.)
 12. Proper hydration is important for maintaining good circulation. (İyi bir dolaşımın korunması için uygun hidrasyon önemlidir.)
 13. The circulation of information on social media can sometimes be misleading. (Sosyal medyada bilginin dolaşımı bazen yanıltıcı olabilir.)
 14. Diabetes can affect circulation and increase the risk of foot ulcers. (Diyabet dolaşımı etkileyebilir ve ayak ülseri riskini artırabilir.)
 15. The circulation of currency in the economy is important for businesses to thrive. (Ekonomideki para dolaşımı işletmelerin başarısı için önemlidir.)
 16. Poor circulation can cause hair loss in some cases. (Bazı durumlarda kötü dolaşım saç dökülmesine neden olabilir.)
 17. The circulation of oxygen is important for the body to produce energy. (Oksijen dolaşımı vücudun enerji üretmesi için önemlidir.)
 18. Deep breathing exercises can improve circulation and reduce stress. (Derin nefes egzersizleri dolaşımı iyileştirebil

ir ve stresi azaltabilir.)
19. Poor circulation in the brain can lead to cognitive problems and dementia. (Beyindeki kötü dolaşım bilişsel problemlere ve demansa neden olabilir.)

 1. Improving circulation in the legs can help alleviate symptoms of varicose veins. (Bacaklardaki dolaşımın iyileştirilmesi, varis belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.