Stained Glass İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stained Glass İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stained Glass Nedir?

Stained glass, camların renklendirilerek tasarlanmasıyla oluşturulan bir sanat eseridir. Bu camlar, farklı renklerdeki camlar, boyalar ve bazen de metal oksitleri kullanılarak tasarlanır ve ışık geçirgenliği için kurşun veya bakır tellerle bir arada tutulur.

Örnek cümleler:

 1. Stained glass windows are often found in churches and cathedrals.
  (Temsilcilerde ve katedrallerde sıklıkla renkli cam pencereler bulunur.)

 2. The sunlight shining through the stained glass cast beautiful colors on the walls.
  (Renkli camın yansıttığı güneş ışığı duvarlarda güzel renkler yaratıyor.)

 3. The stained glass artwork in the museum was truly stunning.
  (Müzede sergilenen renkli cam sanat eserleri gerçekten muhteşemdi.)

 4. The stained glass mosaic on the wall was a work of art.
  (Duvardaki renkli cam mozaiği bir sanat eseriydi.)

 5. The church’s stained glass windows were carefully restored by a team of experts.
  (Kilisedeki renkli cam pencereleri, bir uzman ekibi tarafından özenle restore edildi.)

 6. The stained glass in the old cathedral was over 500 years old.
  (Eski katedraldeki renkli cam 500’den fazla yaşındaydı.)

 7. The stained glass in the museum’s art exhibit was breathtaking.
  (Müzede sergilenen sanat eserindeki renkli cam soluksuz bıraktı.)

 8. The stained glass windows in the chapel depicted scenes from the Bible.
  (Şapeldeki renkli cam pencereleri, İncil’den sahneleri tasvir ediyordu.)

 9. The stained glass artwork was created by a famous artist from France.
  (Renkli cam sanat eseri, Fransa’dan ünlü bir sanatçı tarafından yaratıldı.)

 1. The light shining through the stained glass made the whole room feel magical.
  (Renkli camdan geçen ışık, odanın tamamını sihirli bir havaya soktu.)

 2. The stained glass pieces were carefully cut and assembled to create the final design.
  (Renkli cam parçaları özenle kesilip bir araya getirilerek son tasarım oluşturuldu.)

 3. The stained glass in the castle’s great hall was a sight to behold.
  (Kaledeki büyük salonun renkli camları görülmeye değerdi.)

 4. The intricate design of the stained glass windows was breathtaking.
  (Renkli cam pencerelerin karmaşık tasarımı soluksuz bıraktı.)

 5. The stained glass panels in the museum told the story of the city’s history.
  (Müzede sergilenen renkli cam paneller, şehrin tarihini anlatıyordu.)

 6. The artist spent months working on the intricate stained glass artwork.
  (Sanatçı, karmaşık renkli cam sanat eseri üzerinde aylarca çalıştı.)

 7. The light streaming through the stained glass created a beautiful kaleidoscope of colors.
  (Renkli camdan geçen ışık, güzel bir renk kaleidoskopu yarattı.)

 8. The stained glass in the old mansion added to the charm and character of the building.
  (Eski malikanedeki renkli cam, binanın cazibesine ve karakterine katkıda bulundu.)

 9. The medieval stained glass windows were among the finest examples of Gothic art.
  (Orta Çağ’daki renkli cam pencereler, Gotik sanatın en güzel örnekleri arasındaydı.)

 10. The stained glass mosaic on the ceiling was a true masterpiece.
  (Tavanındaki renkli cam mozaiği gerçek bir başyapıttı.)

 11. The artist used a combination of different glass types to create the stained glass artwork.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.