Jellyfish İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jellyfish İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Jellyfish ile İlgili Cümleler

Jellyfish, Türkçe karşılığı denizanası olan bir deniz canlısıdır. İşte jellyfish kelimesinin İngilizce cümle içinde kullanıldığı 20 örnek:

 1. The beach was full of jellyfish, so we couldn’t swim. (İngilizce: Plaj meduzalarla doluydu, bu yüzden yüzebilemedik.)
 2. I got stung by a jellyfish while swimming in the ocean. (İngilizce: Okyanusta yüzerken bir denizanası tarafından sokuldum.)
 3. Jellyfish are fascinating creatures with unique life cycles. (İngilizce: Denizanaları, benzersiz yaşam döngüleri olan etkileyici yaratıklardır.)
 4. Some species of jellyfish are bioluminescent, which means they can glow in the dark. (İngilizce: Bazı denizanaları türleri biyoluminesan olduğundan, karanlıkta parlayabilirler.)
 5. You should be careful not to step on jellyfish while walking on the beach. (İngilizce: Plajda yürürken denizanalarına basmamaya dikkat etmelisiniz.)
 6. The jellyfish aquarium at the museum was really impressive. (İngilizce: Müzedeki denizanası akvaryumu gerçekten etkileyiciydi.)
 7. Jellyfish have been around for millions of years and have evolved to survive in many different environments. (İngilizce: Denizanaları milyonlarca yıldır var ve birçok farklı ortamda hayatta kalmak için evrimleşmiştirler.)
 8. The tentacles of a jellyfish can be very long and can cause a painful sting. (İngilizce: Bir denizanasının dokunaçları çok uzun olabilir ve acı verici bir sokma neden olabilir.)
 9. Scientists are studying jellyfish to learn more about their behavior and biology. (İngilizce: Bilim adamları, davranışları ve biyolojileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için denizanalarını araştırıyorlar.)
 10. Jellyfish are found in every ocean in the world, from the surface to the deep sea. (İngilizce: Denizanaları, yüzeyden derin denize kadar dünya denizlerinin her yerinde bulunur.)
 11. If you get stung by a jellyfish, you should rinse the affected area with vinegar to neutralize the venom. (İngilizce:

span> Denizanaları tarafından sokulursanız, zehiri nötralize etmek için etkilenen bölgeyi sirke ile durulamalısınız.)
12. Some jellyfish have a bell-shaped body and long, trailing tentacles. (İngilizce: Bazı denizanalarının zil şeklinde bir vücutları ve uzun, sarkık dokunaçları vardır.)

 1. Jellyfish are often used in traditional medicine in some cultures. (İngilizce: Bazı kültürlerde denizanaları geleneksel tıpta sıkça kullanılır.)
 2. The jellyfish population in some areas has increased due to overfishing of their predators. (İngilizce: Bazı bölgelerde, avcılarının aşırı avlanması nedeniyle denizanası popülasyonu artmıştır.)
 3. Jellyfish can be kept as pets in specially designed aquariums. (İngilizce: Denizanaları özel tasarlanmış akvaryumlarda evcil hayvan olarak tutulabilir.)
 4. Swimming with jellyfish can be a unique and exciting experience. (İngilizce: Denizanaları ile yüzmek benzersiz ve heyecan verici bir deneyim olabilir.)
 5. Some people are allergic to jellyfish stings and can have a severe reaction. (İngilizce: Bazı insanlar denizanaları sokmasına alerjik olabilir ve ciddi bir tepki gösterebilirler.)
 6. Jellyfish blooms, or large groups of jellyfish, can cause problems for fishermen and swimmers. (İngilizce: Denizanaları çiçeklenmesi veya büyük denizanası grupları, balıkçılar ve yüzücüler için sorunlara neden olabilir.)
 7. The jellyfish exhibit at the aquarium was a highlight of our trip. (İngilizce: Akvaryumdaki denizanası sergisi gezimizin en ilgi çekici noktalarından biriydi.)
 8. Jellyfish are an important part of the marine ecosystem and play a role in the food chain. (İngilizce: Denizanaları, deniz ekosisteminin önemli bir parçasıdır ve besin zincirinde bir rol oynarlar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.