Skulk İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Skulk İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Skulk Nedir?


Skulk, saklanmak veya kaçmak için gizlice hareket etmek anlamına gelen bir fiildir.

Örnek Cümleler:


1. She skulked behind the bushes to avoid being seen. (Görülmemek için çalılıkların arkasında saklandı.)
2. The thief skulked in the shadows, waiting for the right moment to strike. (Hırsız gölgelerde gizlenerek, doğru anı bekledi.)
3. The children skulked around the playground, trying to avoid the teacher. (Çocuklar öğretmenden kaçmak için oyun alanında gizleniyordu.)
4. The cat skulked through the grass, stalking its prey. (Kedi çimenler arasından gizlice hareket ederek avını takip etti.)
5. The spy skulked around the embassy, gathering information. (Casus büyükelçilik etrafında gizlice dolaşarak bilgi topladı.)
6. He skulked out of the party, hoping to avoid saying goodbye to anyone. (Herkesle vedalaşmaktan kaçınmak için partiden gizlice ayrıldı.)
7. The criminal skulked away from the crime scene, trying not to attract attention. (Suç mahallinden uzaklaşırken dikkat çekmemeye çalışan suçlu kaçtı.)
8. The fox skulked through the woods, looking for food. (Tilki ormanda gizlice hareket ederek yiyecek aradı.)
9. The student skulked into the classroom, hoping to avoid the teacher’s glare. (Öğrenci sınıfa gizlice girdi, öğretmenin gözüne takılmamak için.)
10. The ninja skulked across the rooftops, moving silently and unseen. (Ninja çatılar arasında gizlice hareket ederek sessizce ilerledi.)
11. The criminal skulked in the alleyway, waiting for his partner. (Suçlu arka sokakta gizlenerek ortağına bekledi.)
12. The cat skulked along the fence, eyeing the birds in the tree. (Kedi tel örgü boyunca gizlice hareket ederek ağaçtaki kuşları gözetledi.)
13. The soldier skulked through the battlefield, trying to avoid enemy fire. (Asker düşman ateşinden kaçınmak için savaş alanında gizlice ilerledi.)
14. The detective skulked outside the suspect’s house, waiting for a clue. (Dedektif şüphelinin evinin önünde gizlendi, ipucu bekliyordu.)
15. The hunter skulked through the forest, tracking the deer. (Avcı ormanda gizlice hareket ederek geyiği izledi.)
16. The spy skulked through the museum, looking for the stolen artifact. (Casus müzede gizlice dolaşarak çalınan eseri arıyordu.)
17. The cat skulked along the fence, trying to escape the angry dog. (Kedi çiti boyunca gizlice hareket ederek öfkeli köpekten kaç

 1. The thief skulked through the dark alley, hoping to find something valuable. (Hırsız karanlık ara sokakta gizlice ilerleyerek değerli bir şeyler bulmayı umuyordu.)
 2. The spy skulked behind the enemy lines, gathering intelligence. (Casus düşman hatlarının arkasında gizlice hareket ederek istihbarat topladı.)
 3. The burglar skulked around the neighborhood, looking for houses to rob. (Hırsız mahallede gizlice dolaşarak soyulacak evler arıyordu.)

Türkçe Anlamları:

 1. Görülmemek için çalılıkların arkasında saklandı.
 2. Hırsız gölgelerde gizlenerek, doğru anı bekledi.
 3. Çocuklar öğretmenden kaçmak için oyun alanında gizleniyordu.
 4. Kedi çimenler arasından gizlice hareket ederek avını takip etti.
 5. Casus büyükelçilik etrafında gizlice dolaşarak bilgi topladı.
 6. Herkesle vedalaşmaktan kaçınmak için partiden gizlice ayrıldı.
 7. Suç mahallinden uzaklaşırken dikkat çekmemeye çalışan suçlu kaçtı.
 8. Tilki ormanda gizlice hareket ederek yiyecek aradı.
 9. Öğrenci sınıfa gizlice girdi, öğretmenin gözüne takılmamak için.
 10. Ninja çatılar arasında gizlice hareket ederek sessizce ilerledi.
 11. Suçlu arka sokakta gizlenerek ortağına bekledi.
 12. Kedi tel örgü boyunca gizlice hareket ederek ağaçtaki kuşları gözetledi.
 13. Asker düşman ateşinden kaçınmak için savaş alanında gizlice ilerledi.
 14. Dedektif şüphelinin evinin önünde gizlendi, ipucu bekliyordu.
 15. Avcı ormanda gizlice hareket ederek geyiği izledi.
 16. Casus müzede gizlice dolaşarak çalınan eseri arıyordu.
 17. Kedi çiti boyunca gizlice hareket ederek öfkeli köpekten kaçtı.
 18. Hırsız karanlık ara sokakta gizlice ilerleyerek değerli bir şeyler bulmayı umuyordu.
 19. Casus düşman hatlarının arkasında gizlice hareket ederek istihbarat topladı.
 20. Hırsız mahallede gizlice dolaşarak soyulacak evler arıyordu.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.