Boorish İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Boorish İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Boorish Nedir?

Boorish kelimesi, kaba, nezaketsiz ve terbiyesiz davranışları ifade etmek için kullanılan bir sıfattır.

Örnek Cümleler:

 1. He behaved in a boorish manner at the party. (Partide kaba bir şekilde davrandı.)
 2. Her boorish behavior made me uncomfortable. (Onun kaba davranışları beni rahatsız etti.)
 3. His boorish language offended everyone in the room. (Onun kaba dil kullanımı odadaki herkesi rahatsız etti.)
 4. She was disgusted by his boorish manners. (Onun kaba tavırları onu iğrendirdi.)
 5. His boorish behavior ruined the evening. (Onun kaba davranışları akşamı mahvetti.)
 6. It was clear that his boorish behavior was a result of his upbringing. (Onun kaba davranışlarının, yetiştirilişinden kaynaklandığı açıktı.)
 7. She couldn’t stand his boorish attitude towards women. (Kadınlara karşı kaba tutumu onun tahammül edemeyeceği kadar kötüydü.)
 8. His boorish jokes offended everyone at the table. (Onun kaba şakaları masadaki herkesi rahatsız etti.)
 9. Her boorish remarks ruined the atmosphere of the meeting. (Onun kaba yorumları toplantının atmosferini mahvetti.)
 10. His boorish behavior towards the waitstaff was unacceptable. (Garsonlara karşı sergilediği kaba tavırlar kabul edilemezdi.)
 11. She was shocked by the boorish behavior of the man sitting next to her. (Yanındaki adamın kaba davranışlarından şok oldu.)
 12. His boorish manners at the restaurant embarrassed his date. (Restoranda sergilediği kaba tavırlar randevusunu utandırdı.)
 13. She couldn’t believe the boorish comments he made about her appearance. (Görünümü hakkındaki kaba yorumlarını inanamadı.)
 14. His boorish behavior towards the children was disturbing. (Çocuklara karşı sergilediği kaba tavırlar rahatsız ediciydi.)
 15. She was surprised by his boorish behavior, considering he was a respected businessman. (Saygın bir iş adamı olduğu düşünüldüğünde, onun kaba davranışları şaşırtıcıydı.)
 16. His boorish language made her question his education. (Onun kaba dili, eğitim seviyesini sorgulamasına neden oldu.)
 17. His boorish behavior towards his coworkers caused tension in the office. (İş arkadaşlarına karşı sergilediği kaba tav

ırlar, ofiste gerilime neden oldu.)
18. Her boorish attitude towards customers made her a terrible salesperson. (Müşterilere karşı sergilediği kaba tutum, onu kötü bir satış temsilcisi yaptı.)

 1. His boorish behavior at the concert disturbed everyone around him. (Konsertoda sergilediği kaba davranışlar, etrafındakileri rahatsız etti.)
 2. The boorish behavior of the guests ruined the host’s party. (Konukların kaba davranışları, ev sahibinin partisini mahvetti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.