“Şeytan Taşlama” İfadesini Daha Önce Duydunuz mu? Bu İfadenin Anlamı Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Aşağıda “şeytan taşlama” ifadesini daha önce duydunuz mu? Bu ifadenin anlamı hakkında neler biliyorsunuz kısaca olarak ele alacağız.

Hacca, hicri zilhicce ayında gidilir. Zilhicce ayı, hac edilen ay anlamına gelmektedir. Hacca giden, hacı olur. Hacı olan kişinin ihram, vakfe, şeytan taşlama, say, tavaf gibi bazı ibadetleri yerine getirmiştir. Hususi vazifeleri yerine getiren hacılar bebek gibi günahsız olurlar.

Şeytan taşlama, hac sırasında yerine getirilen bir vazifedir. Üç defa yapılır, yedi taş kullanılır. Bu taşlar belli büyüklüklerdedir. Küçük ve büyük şeytanlar sembolik olarak taşlanır. Burada amaç kişinin içindeki şeytanı taşlaması ve nefsine yenik düşmemesidir. Böylece şeytanı açık bir düşman ilan ederek hareket ederler.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.