Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Mayıs 2022

Şeyh Sait İsyanı Hakkında Bilgi Kısa

Aşağıda Şeyh Sait isyanı hakkında bilgi kısa kısaca olarak ele alacağız.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında emellerine ulaşamayan itilaf devletleri, Anadolu üzerine yeniden bir işgal hareketi başlatmışlardır. Birinci dünya Savaşı’nın ardından Milli Mücadele yılları başlamıştır. Milli Mücadele yılları 1919 – 1922 yılları arasında bütün Anadolu sathı üzerinde yaşanmıştır. Misakı Milli hudutları dahilinde gerçekleşen mücadele her vilayetin işgal edilmesi tehlikesiyle meydana gelmiştir.

Milli Mücadele yıllarının ardından Osmanlı Devleti fiilen ve resmen yıkılmıştır. Lozan Konferansı’nın ardından Anadolu topraklarında Misakı Milli’den tavizler verilerek cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyetin laik bir hukuk sistemi üzerine bina edilmek istenmesi İslam devleti anlayışını tamamen reddettiği için Anadolu’da bazı isyanların yaşanmasına neden olmuştur.

13 Şubat 1925 tarihinde gerçekleşen isyanlardan biri de Şeyh Sait isyanıdır. Bu isyan İslam adına yapılmış bir şeriat isyanı olarak tarihe geçmiştir. Şeyh Sait, cumhuriyeti ve cumhuriyeti kuran ilkeleri kabul etmeyerek Anadolu’da isyan hareketleri sürdürmüş halkı yanına çekmeye çalışmıştır.

Şeyh Sait kısa süre sonra kolluk kuvvetleri tarafından yakılmıştır. Devletin asıl bütünlüğüne zarar vermek kastıyla on iki arkadaşıyla beraber tevkif edilmiştir. Ağır cezada yargılanmıştır. Hakkında idam kararı çıkmıştır. Kendisi 47 yaşındayken asılarak idam edilmiştir.

Cumhuriyet tarihinde bu şekilde birçok isyan gerçekleşmiştir. Bu isyanlardan birçoğu bu şekilde bastırılmıştır. İsyanların bastırılmasıyla inkılaplar yapılabilir vaziyete gelmiştir. 1938 yılına kadar yoğun inkılaplar dönemi yaşanmıştır.

Şeyh Sait İsyanı Hakkında Bilgi Kısa Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. gündüz dedi ki:

    Şeyh Said İsyanı, Güneydoğu Anadolu’da merkezi yönetime karşı girişilen geniş çaplı Kürt ve Zaza aşiretlerin destek verdiği Halifelik yanlısı ayaklanmadır. Öncelik Diyarbakır’da çıkmış kısa bir sürede Erzurum, Elazığ, Muş, Bitlis gibi doğu illerine kısa bir sürede yayılmıştır.

Yorum Yaz