Science İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Science İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Science

Science, doğa, fenomenler ve dünya üzerindeki her şey hakkında sistematik olarak bilgi toplayan bir alan olarak tanımlanabilir.

Örnek Cümleler:

 1. Science is important for understanding how the world works. (Bilim, dünyanın nasıl işlediğini anlamak için önemlidir.)
 2. She has a passion for science and hopes to become a scientist one day. (O, bilime tutkulu ve bir gün bilim insanı olmayı umuyor.)
 3. Science has made remarkable advances in medicine over the past century. (Bilim, son yüzyılda tıpta dikkate değer ilerlemeler kaydetti.)
 4. He decided to study science in university because he was interested in learning about the natural world. (Doğal dünya hakkında öğrenmek istediği için üniversitede bilim okumaya karar verdi.)
 5. The field of science is constantly evolving and discovering new information. (Bilim alanı sürekli gelişiyor ve yeni bilgiler keşfediyor.)
 6. Many important scientific discoveries have been made through years of science research. (Birçok önemli bilimsel keşif, yıllarca süren bilim araştırmalarıyla yapıldı.)
 7. Science has helped to improve our quality of life in many ways. (Bilim, hayatımızın birçok yönünü iyileştirmemize yardımcı oldu.)
 8. She was fascinated by the science behind the workings of the human brain. (İnsan beyninin işleyişiyle ilgili bilime hayran kaldı.)
 9. The study of science requires a lot of dedication and hard work. (Bilim çalışması, çok sayıda özveri ve zor iş gerektirir.)
 10. Science education is important for preparing the next generation of scientists and researchers. (Bilim eğitimi, gelecekteki bilim insanları ve araştırmacıları hazırlamak için önemlidir.)
 11. She was awarded a Nobel Prize in science for her groundbreaking research in genetics. (Genetikteki çığır açan araştırmaları nedeniyle bilim dalında Nobel Ödülü kazandı.)
 12. The science of astronomy helps us to better understand the universe and our place in it. (Astronomi bilimi, evreni ve yerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur.)
 13. The science of physics explains the fundamental laws that govern the behavior of matter and energy. (Fizik bilimi, madde ve enerjinin davranışını yöneten temel yasaları açıklar.)
 14. She was always interested in science and spent hours reading about the latest discoveries. (O

, her zaman bilim konusunda ilgiliydi ve en son keşifleri okuyarak saatler harcadı.)
15. The study of science requires critical thinking and problem-solving skills. (Bilim çalışması, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gerektirir.)

 1. The science of biology helps us to understand the complexity of living organisms. (Biyoloji bilimi, canlı organizmaların karmaşıklığını anlamamıza yardımcı olur.)
 2. He was inspired by the science fiction stories he read as a child and pursued a career in science. (Çocukken okuduğu bilimkurgu hikayelerinden ilham alan ve bilim alanında kariyer yapmaya karar veren biriydi.)
 3. The field of science is vast and includes many different disciplines, from physics to psychology. (Bilim alanı geniş kapsamlıdır ve fizikten psikolojiye kadar birçok farklı disiplini içerir.)
 4. The science of climate change is an important area of research for understanding the impact of human activity on the environment. (İnsan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini anlamak için iklim değişikliği bilimi önemli bir araştırma alanıdır.)
 5. She was amazed by the science behind the technology that allowed humans to travel to space. (İnsanların uzaya seyahat etmelerine olanak sağlayan teknolojinin bilimi karşısında şaşkına döndü.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.