İmplication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmplication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

İmplication Nedir?

İmplication, bir şeyin başka bir şeyi gerektirdiği veya sonucu olduğu anlamına gelir. Bir olayın, durumun veya davranışın belirli bir sonuca veya sonuçlara yol açacağını ima etmek anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. The implication of your actions is that you don’t care about the consequences. (Eylemlerinizin sonucu, sonuçlara önem vermediğinizi ima eder.)
 2. She didn’t say anything, but her implication was clear. (Hiçbir şey söylemedi, ama ima ettiği şey açıktı.)
 3. The implication of his statement was that he was not happy with the decision. (Açıklamasının ima ettiği şey, karardan mutlu olmadığıydı.)
 4. The implication of the new policy is that employees will be working longer hours. (Yeni politikanın ima ettiği şey, çalışanların daha uzun saatler çalışacaklarıdır.)
 5. The implication of the study is that exercise can improve mental health. (Çalışmanın ima ettiği şey, egzersizin zihinsel sağlığı iyileştirebileceğidir.)
 6. The implication of his absence is that he is not interested in the project. (Yokluğunun ima ettiği şey, projeden ilgilenmediğidir.)
 7. The implication of the email was that the meeting was cancelled. (E-postanın ima ettiği şey, toplantının iptal edildiği idi.)
 8. The implication of the joke was that he was not a very good driver. (Şakanın ima ettiği şey, iyi bir sürücü olmadığıdır.)
 9. The implication of her tone was that she was annoyed. (Tonunun ima ettiği şey, sinirlendiği idi.)
 10. The implication of the change in schedule is that we have less time to prepare. (Programdaki değişikliğin ima ettiği şey, hazırlanacak daha az zamanımız olduğudur.)
 11. The implication of the data is that the new product is not selling well. (Verilerin ima ettiği şey, yeni ürünün iyi satmadığıdır.)
 12. The implication of the report is that the company needs to improve its customer service. (Raporun ima ettiği şey, şirketin müşteri hizmetlerini geliştirmesi gerektiğidir.)
 13. The implication of his behavior was that he was hiding something. (Davranışının ima ettiği şey, bir şey sakladığıdır.)
 14. The implication of her comment was that she didn’t trust him. (Yorumunun ima ettiği şey, ona güvenmediğidir.)
 15. The implication of the delay is that the project will not be completed on time. (Gecikmenin ima ettiği şey, proje zamanında tamamlanmayacak.)
 16. The implication of the decision is that we will have to cut costs. (Kararın ima ettiği şey, maliyetleri kesmek zorunda kalacağız.)
 17. The implication of the policy change is

that employees will have to work harder to meet the new standards. (Politika değişikliğinin ima ettiği şey, çalışanların yeni standartları karşılamak için daha çok çalışmaları gerekecek.)
18. The implication of the weather forecast is that we should bring an umbrella. (Hava tahmininin ima ettiği şey, bir şemsiye getirmemiz gerektiğidir.)

 1. The implication of the question is that you don’t understand the topic. (Sorunun ima ettiği şey, konuyu anlamadığınızdır.)
 2. The implication of her smile was that she was happy to see him. (Gülümsemesinin ima ettiği şey, onu görmekten mutlu olduğuydu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.