Sanat ve İnsan Konulu Yazı

Aşağıda sanat ve insan konulu yazı kısaca olarak ele alacağız.

İnsan hayatında farklı yeterlilik ve ilgilere sahip olarak yaşamaktadır. İnsanın doğasında estetik kaygılar ve ince düşünceler de yer almaktadır. Bu da insanın tutum ve davranışlarına yansımaktadır. İnsanların davranışlarını belirleyen yazılı olmayan kurallar da kültürlerinin bir etkisi olarak meydana gelmektedir.

Sanat, insanların estetik kaygılarla duygu ve düşüncelerini anlatma biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Resim, müzik, heykel gibi sanat alanları da bu sayede ortaya çıkmıştır. En önemli sanat alanlarından biri olan şiir ise insanların fikir ve ruh dünyalarının nasıl beslendiğini ve neler ortaya koyduğunu göstermektedir.

Sanat, toplum için de birey içinde yapılabilir. Sanatın gelişmesi bireyin kendi dünyası ile ilgilidir. Toplumun gelişmesi ise sanatçının toplum için faydalı eserler ortaya koyması ile ilgilidir. Toplumda sanatçının bireysel sorumluluklarının dışında sanatçı sorumluluklarını da yerine getirmesi oldukça önemlidir.

Bir doktorun özel hayatında kendi iş hayatında doktor olarak yaşaması gibi bir sanatçının da gerektiğinde sanat alanında değer yargılarını, fikirlerini ve hayallerini ortaya koymasında topluma faydalı bir birey olarak yaşaması gerekir. Sanat ve insan ilişkisi her zaman bağı kuvvetli olan bir ilişki olarak varlığını sürdürmektedir. Sanat olmadan toplumsal barış, huzur, kalkınma ve gelişme olamaz. Fikir ve duygu dünyasının önü açılamaz.

Sanat ve İnsan Konulu Yazı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.