Retardation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retardation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retardation Nedir?

Retardation, kelime anlamı olarak gecikme, gerileme veya yavaşlama anlamına gelir. Bu kelime, özellikle tıp alanında kullanılarak, bir kişinin normalden daha yavaş bir gelişim göstermesini veya normal işlevlerinde zorluk yaşamasını ifade etmek için kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. John’s mental retardation made it difficult for him to learn new things. (John’un zihinsel geriliği, yeni şeyler öğrenmesini zorlaştırdı.)
 2. The country’s economic retardation has led to high levels of poverty. (Ülkenin ekonomik gerilemesi yoksulluk seviyelerinin yüksek olmasına neden oldu.)
 3. The medication helped to slow down the progression of the disease. (İlaç hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı oldu.)
 4. The car’s retardation system kicked in and brought it to a stop. (Arabanın fren sistemi devreye girdi ve onu durdurdu.)
 5. His speech retardation meant that he struggled to communicate with others. (Konuşma geriliği, diğerleriyle iletişim kurmakta zorlanmasına neden oldu.)
 6. The company’s growth was affected by the economic retardation of the region. (Şirketin büyümesi bölgenin ekonomik gerilemesinden etkilendi.)
 7. The medication can cause mental retardation in unborn babies. (İlaç, henüz doğmamış bebeklerde zihinsel geriliğe neden olabilir.)
 8. The therapist used cognitive exercises to help with his mental retardation. (Terapist, zihinsel geriliğine yardımcı olmak için bilişsel egzersizler kullandı.)
 9. The city’s retardation in implementing new technology is holding it back. (Şehrin yeni teknolojiyi uygulamadaki gerilemesi onu geri tutuyor.)
 10. The athlete’s performance was affected by the altitude retardation. (Sporcunun performansı irtifa gerilemesinden etkilendi.)
 11. The retardation of the project was due to a lack of funding. (Projenin gerilemesi, yetersiz finansman nedeniyleydi.)
 12. The medication can cause physical retardation in infants. (İlaç bebeklerde fiziksel geriliğe neden olabilir.)
 13. His speech retardation improved with the help of a speech therapist. (Konuşma geriliği, bir konuşma terapistinin yardımıyla düzeldi.)
 14. The car’s retardation system prevented a collision with the pedestrian. (Arabanın fren sistemi, yaya ile çarpışmayı önledi.)
 15. The student’s academic performance was affected by his mental retardation. (Öğrencinin akademik performansı, zihinsel geriliğinden etkilendi.)
 16. The project’s retardation meant that it was behind schedule. (Projenin gerilemesi, programın gerisinde kalması anlamına geliyordu.)
 17. The company’s product development was affected by

the legal retardation caused by a patent dispute. (Şirketin ürün geliştirme süreci, patent anlaşmazlığından kaynaklanan yasal gerileme nedeniyle etkilendi.)
18. The child’s motor retardation meant that he had difficulty with basic movements. (Çocuğun motor geriliği, temel hareketlerle zorluk çekmesine neden oldu.)

 1. The project’s financial retardation led to the cancellation of the entire initiative. (Projenin mali gerilemesi, tüm girişimin iptal edilmesine neden oldu.)
 2. The athlete’s altitude retardation caused him to struggle with breathing during the race. (Sporcunun irtifa gerilemesi, yarış sırasında nefes almakta zorlanmasına neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.