Herald İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Herald İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Herald

Türkçe anlamı: haber veren, bildiren, duyuran

 1. The herald announced the arrival of the queen. (Haberci, kraliçenin varışını duyurdu.)
 2. The sound of the trumpet was the herald of the battle. (Trompet sesi, savaşın haberini verdi.)
 3. The first crocus is the herald of spring. (İlk çiğdem, ilkbaharın habercisidir.)
 4. The robin is often regarded as a herald of dawn. (Kırlangıç genellikle şafak vaktinin habercisi olarak kabul edilir.)
 5. The dark clouds were a herald of the storm to come. (Koyu bulutlar, gelecek fırtınanın habercisiydi.)
 6. The announcement in the newspaper served as a herald for the upcoming concert. (Gazetede yapılan duyuru, yaklaşan konserin habercisi oldu.)
 7. The trumpet was used as a herald to gather the troops. (Trompet, askerleri toplamak için haberci olarak kullanıldı.)
 8. The scent of blooming flowers is a herald of summer. (Açan çiçeklerin kokusu, yazın habercisidir.)
 9. The arrival of the first snow is a herald of winter. (İlk karın gelişi, kışın habercisidir.)
 10. The smell of smoke was the herald of danger. (Duman kokusu, tehlikenin habercisiydi.)
 11. The ringing of the church bells was a herald of the wedding. (Kilise çanlarının çalması, düğünün habercisiydi.)
 12. The morning sun was the herald of a new day. (Sabah güneşi, yeni bir günün habercisiydi.)
 13. The messenger served as a herald for the king’s decree. (Elçi, kralın fermanının habercisi olarak görev yaptı.)
 14. The opening ceremony was preceded by a herald’s announcement. (Açılış töreninden önce bir habercinin duyurusu yapıldı.)
 15. The news of the birth of the prince was a herald of celebration. (Prens’in doğumu haberleri, kutlamaların habercisiydi.)
 16. The arrival of the migratory birds is a herald of the changing season. (Göçmen kuşların gelişi, mevsimin değişiminin habercisidir.)
 17. The sound of the whistle was the herald of the start of the race. (Düdük sesi, yarışın başlangıcının habercisiydi.)
 18. The first drops of rain were a herald of the approaching storm. (İlk yağmur damlaları, yaklaşan fırtınanın habercisiydi.)
 19. The sound of the church bell was the herald of the end of the day. (Kilise çanının sesi, günün sonunun habercisiydi.)
 20. The announcement of the new policy was made by the company’s herald. (Yeni politikanın duyurusu, şirketin habercisi tarafından yapıldı.)
 1. The arrival of the ambassador served as a herald of the beginning of diplomatic talks. (Elçinin gelişi, diplomatik görüşmelerin başlangıcının habercisi oldu.)
 2. The howling of the wind was a herald of the impending storm. (Rüzgarın uluması, yaklaşan fırtınanın habercisiydi.)
 3. The news of the company’s merger was a herald of major changes to come. (Şirketin birleşmesi haberleri, gelecek büyük değişikliklerin habercisi oldu.)
 4. The arrival of the new year is a herald of new beginnings. (Yeni yılın gelişi, yeni başlangıçların habercisidir.)
 5. The fire alarm was the herald of danger and evacuation. (Yangın alarmı, tehlikenin habercisiydi ve tahliye için kullanıldı.)
 6. The sighting of a shooting star is often considered a herald of good luck. (Bir yıldız kayması görülmesi, genellikle iyi şansın habercisi olarak kabul edilir.)
 7. The announcement of the film’s release date was made by the studio’s herald. (Filmin yayın tarihinin duyurusu, stüdyonun habercisi tarafından yapıldı.)
 8. The sound of the bell was the herald of the school day’s beginning. (Çanın sesi, okul gününün başlangıcının habercisiydi.)
 9. The delivery of the invitation was a herald of the upcoming party. (Davetiyenin teslim edilmesi, yaklaşan parti için bir haberci oldu.)
 10. The arrival of the ship was a herald of the beginning of the trading season. (Geminin gelişi, ticaret sezonunun başlangıcının habercisi oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.