Retarded İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retarded İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Retarded kelimesinin Türkçe anlamı:

Retarded kelimesi, zihinsel ya da fiziksel bir engel sebebiyle normal gelişimini tamamlayamayan kişiler için kullanılan bir terimdir. Ancak son yıllarda, bu kelime yerine daha uygun ve kapsayıcı terimlerin kullanılması önerilmektedir.

Örnek cümleler:

 1. He is mentally retarded and needs special care. (O, zihinsel olarak geri kalmış ve özel bakıma ihtiyaç duyuyor.)
 2. Using the word “retarded” to describe someone is offensive. (Birisini tanımlamak için “retarded” kelimesini kullanmak, incitici bir davranıştır.)
 3. My cousin is slightly retarded and needs help with some things. (Kuzenim hafif derecede geri zekalı ve bazı şeylerde yardıma ihtiyacı var.)
 4. She works with children who are mentally retarded. (O, zihinsel engelli çocuklarla çalışıyor.)
 5. It’s not fair to discriminate against people who are retarded. (Geri zekalı olan insanlara karşı ayrımcılık yapmak adil değil.)
 6. He was born with a retarded arm and can’t use it properly. (O, doğuştan geri kalmış bir kol ile doğdu ve onu doğru şekilde kullanamıyor.)
 7. My neighbor’s son is severely retarded and needs constant care. (Komşumun oğlu ağır derecede geri kalmış ve sürekli bakıma ihtiyaç duyuyor.)
 8. Using the word “retard” as an insult is unacceptable. (Hakaret olarak “retard” kelimesini kullanmak kabul edilemez.)
 9. People with retarded development may still have talents and skills. (Gelişimi geri kalmış olan insanlar, hala yetenekleri ve becerileri olabilir.)
 10. Her brother is retarded and she takes care of him. (Kardeşi geri zekalı ve o, ona bakıyor.)
 11. It’s important to treat people who are retarded with respect and kindness. (Geri zekalı olan insanlara saygı ve nezaketle davranmak önemlidir.)
 12. She volunteers at a center for retarded adults. (O, geri zekalı yetişkinler için bir merkezde gönüllü olarak çalışıyor.)
 13. It’s not fair to make fun of someone who is retarded. (Geri zekalı olan birisiyle alay etmek adil değil.)
 14. He has a retarded twin brother who also needs special care. (O, özel bakıma ihtiyaç duyan geri zekalı bir ikiz kardeşi var.)
 15. Using the word “retarded” can be hurtful and offensive. (
 1. The school has programs to help children who are mentally retarded. (Okul, zihinsel engelli çocuklara yardımcı olmak için programlar sunar.)
 2. It’s important to use respectful language when talking about people who are retarded. (Geri zekalı olan insanlar hakkında konuşurken saygılı bir dil kullanmak önemlidir.)
 3. She has a brother who is physically retarded and uses a wheelchair. (O, fiziksel olarak geri kalmış bir kardeşi var ve tekerlekli sandalye kullanıyor.)
 4. It’s important to educate others about the harm of using the word “retarded”. (Retarded kelimesinin kullanımının zararlı olduğu konusunda diğerlerini eğitmek önemlidir.)
 5. The organization provides support for families of mentally retarded individuals. (Organizasyon, zihinsel engelli bireylerin ailelerine destek sağlar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.