Reigning İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Reigning İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Reigning (hüküm sürmek)

Reigning, bir hükümdarın tahtta olduğu dönemi ifade eder. Ayrıca, kontrol veya egemenlik altındaki bir durumu ifade etmek için de kullanılabilir.

Örnek cümleler:

 1. Queen Elizabeth II has been reigning for over 70 years. (Kraliçe Elizabeth II, 70 yılı aşkın bir süredir hüküm sürüyor.)
 2. The reigning champion defended his title successfully. (Hüküm süren şampiyon başarılı bir şekilde unvanını korudu.)
 3. The king abdicated and his son began reigning in his place. (Kral tahttan çekildi ve oğlu onun yerine hüküm sürmeye başladı.)
 4. The emperor was known for his just and fair reign. (İmparator, adil ve hakkaniyetli hüküm sürmesiyle tanınıyordu.)
 5. The dictator’s reign was characterized by fear and oppression. (Diktatörün hüküm sürmesi, korku ve baskı ile karakterize edildi.)
 6. The queen’s reign was marked by a period of great prosperity and growth. (Kraliçenin hüküm sürmesi, büyük bir refah ve büyüme dönemi ile işaretlendi.)
 7. The team has been reigning supreme in the league for the past few years. (Takım son birkaç yıldır ligde üstünlük kuruyor.)
 8. The company’s reign as the top tech giant has come to an end. (Şirketin en büyük teknoloji devi olarak hüküm sürmesi sona erdi.)
 9. The monarch’s reign was cut short due to his sudden death. (Monarkın hüküm sürmesi ani ölümü nedeniyle kısa kesildi.)
 10. The king’s reign was plagued by constant warfare and unrest. (Kralın hüküm sürmesi sürekli savaşlar ve huzursuzluklarla çevriliydi.)
 11. The team was determined to end the reigning champions’ winning streak. (Takım, hüküm süren şampiyonların kazanma serisine son vermeye kararlıydı.)
 12. The queen’s reign was characterized by her dedication to her people. (Kraliçenin hüküm sürmesi, halkına olan bağlılığı ile karakterize edildi.)
 13. The reigning government has been criticized for its handling of the pandemic. (Hüküm süren hükümet, pandemi ile ilgili tutumu nedeniyle eleştirildi.)
 14. The king’s reign saw the construction of many grand buildings and monuments. (Kralın hüküm sürmesi, birçok görkemli bina ve anıtın inşasına tanık oldu.)
 15. The team’s reign as champions came to an end after a hard-fought battle. (Takımın şampiyon olarak hüküm sürmesi, zorlu bir mücadelenin ardından sona erdi.)
 16. The queen’s reign was a time of great cultural and artistic achievement. (Kraliçenin hüküm sürmes
 1. The president’s reign was marked by corruption and scandal. (Başkanın hüküm sürmesi, yolsuzluk ve skandallarla işaretlendi.)
 2. The reigning champion faced a tough challenge from their opponent. (Hüküm süren şampiyon, rakibinden zorlu bir meydan okuma ile karşı karşıya kaldı.)
 3. The king’s reign was remembered for his efforts to modernize the country. (Kralın hüküm sürmesi, ülkenin modernleştirilmesi için yaptığı çabalarla hatırlandı.)
 4. The queen’s reign ended with her abdication due to health reasons. (Kraliçenin hüküm süresi, sağlık sorunları nedeniyle tahttan çekilmesi ile sona erdi.)

(Hüküm sürmek, kontrol altında olmak veya egemenlik altında olmak gibi anlamlar taşır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.