Reign İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Reign İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Reign (İktidar)

Reign, bir hükümdarın veya liderin iktidarı veya saltanat dönemi anlamına gelir. Aşağıda, “reign” kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle verilmiştir.

 1. During the reign of Queen Elizabeth I, England became a dominant world power. (Kraliçe Elizabeth I döneminde, İngiltere hakim bir dünya gücü haline geldi.)
 2. King Henry VIII’s reign was marked by political turmoil and religious upheaval. (Kral Henry VIII dönemi siyasi çalkantı ve dini karışıklıklarla işaretlendi.)
 3. The reign of terror during the French Revolution saw many people executed without trial. (Fransız Devrimi sırasında yaşanan terör döneminde birçok insan yargısız infaz edildi.)
 4. Queen Victoria’s reign is often referred to as the Victorian era. (Kraliçe Victoria dönemi genellikle Viktorya dönemi olarak adlandırılır.)
 5. William the Conqueror’s reign marked the beginning of the Norman dynasty in England. (William the Conqueror’ın saltanatı, İngiltere’de Norman hanedanlığının başlangıcını işaret etti.)
 6. The reign of Emperor Hirohito saw Japan undergo rapid modernization. (Hirohito İmparatorluğu dönemi, Japonya’nın hızlı bir modernleşme sürecine girmesine tanık oldu.)
 7. The reign of the Ottoman Empire lasted for over 600 years. (Osmanlı İmparatorluğu’nun saltanatı 600’den fazla yıl sürdü.)
 8. During the reign of King George III, the American colonies declared independence. (George III döneminde Amerikan kolonileri bağımsızlık ilan ettiler.)
 9. Queen Elizabeth II’s reign has seen significant changes in the world and the British monarchy. (Kraliçe Elizabeth II’nin saltanatı dünyada ve İngiliz monarşisinde önemli değişikliklere tanıklık etti.)
 10. The reign of the Ming dynasty in China saw the construction of the Great Wall. (Çin’deki Ming hanedanlığı dönemi, Büyük Duvar’ın inşasına tanık oldu.)
 11. During Napoleon’s reign, France became the dominant power in Europe. (Napolyon döneminde, Fransa Avrupa’da hakim güç haline geldi.)
 12. The reign of King Tutankhamun is famous for the discovery of his tomb in the Valley of the Kings. (Kral Tutankhamun’un saltanatı, Kral Vadisi’ndeki mezarının keşfi ile ünlüdür.)
 13. The reign of Alexander the Great saw the expansion of the Greek Empire. (Büyük İskender’in saltanatı, Yunan İmparatorluğu’nun genişlemesine tanık oldu.)
 14. The reign of Shah Jahan in India saw the construction of the Taj Mahal. (Hindistan

‘da Shah Jahan dönemi, Taj Mahal’in inşasına tanıklık etti.)
15. Queen Anne’s reign saw the Acts of Union that united England and Scotland into Great Britain. (Kraliçe Anne dönemi, İngiltere ve İskoçya’yı Büyük Britanya’ya birleştiren Birlik Yasaları’na tanıklık etti.)

 1. The reign of King Louis XIV is known as the Age of Absolutism in France. (XIV. Louis dönemi Fransa’da Mutlakıyet Dönemi olarak bilinir.)
 2. The reign of King Arthur is legendary and shrouded in mystery. (Kral Arthur’un saltanatı efsanevi ve gizemli olarak bilinir.)
 3. Queen Cleopatra’s reign in ancient Egypt is famous for her relationships with Julius Caesar and Mark Antony. (Antik Mısır’da Kraliçe Kleopatra’nın saltanatı, Julius Caesar ve Mark Antony ile olan ilişkileriyle ünlüdür.)
 4. The reign of King Solomon in ancient Israel was known for his wisdom and building projects. (Eski İsrail’de Kral Süleyman’ın saltanatı, bilgeliği ve inşaat projeleriyle tanınırdı.)
 5. The reign of Queen Isabella I of Castile and King Ferdinand II of Aragon saw the unification of Spain and the funding of Christopher Columbus’s voyage to the Americas. (Castile Kraliçesi Isabella I ve Aragon Kralı Ferdinand II dönemi, İspanya’nın birleşmesine ve Christopher Columbus’un Amerika’ya seyahati için fon sağlamasına tanıklık etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.