Profession İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Profession İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Profession (Meslek)

Profession kelimesi “bir kişinin mesleki uzmanlık alanı ya da mesleği” anlamına gelir. Aşağıda 20 örnek cümle bulunmaktadır.

 1. My father’s profession is a doctor. (Babamın mesleği doktorluk.)
 2. She studied law and made it her profession. (O, hukuk okudu ve mesleği haline getirdi.)
 3. His profession requires a lot of traveling. (Onun mesleği çok seyahat gerektirir.)
 4. Teaching is a noble profession. (Öğretmenlik, asil bir meslektir.)
 5. He is a professional photographer. (O, profesyonel bir fotoğrafçıdır.)
 6. Her profession is architecture. (Onun mesleği mimarlık.)
 7. He has chosen journalism as his profession. (O, gazeteciliği mesleği olarak seçti.)
 8. The medical profession is highly respected. (Tıp mesleği çok saygın bir meslektir.)
 9. She’s thinking of changing her profession. (O, mesleğini değiştirmeyi düşünüyor.)
 10. His profession is engineering. (Onun mesleği mühendislik.)
 11. The legal profession is highly competitive. (Hukuk mesleği çok rekabetçidir.)
 12. She has been in the teaching profession for over 20 years. (O, öğretmenlik mesleğinde 20 yıldan fazla bir süredir.)
 13. Writing is his profession. (Yazmak, onun mesleğidir.)
 14. He is a professional musician. (O, profesyonel bir müzisyendir.)
 15. The nursing profession requires a lot of patience. (Hemşirelik mesleği çok sabır gerektirir.)
 16. She’s pursuing a career in the fashion profession. (O, moda mesleğinde bir kariyer peşinde.)
 17. His profession is in the IT field. (Onun mesleği IT alanındadır.)
 18. The acting profession can be very unpredictable. (Oyunculuk mesleği çok tahmin edilemez olabilir.)
 19. She’s proud to be part of the teaching profession. (O, öğretmenlik mesleğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyor.)
 20. The legal profession requires a lot of hard work and dedication. (Hukuk mesleği çok çalışma ve özveri gerektirir.)

Örnek Cümleler (Devamı)

 1. The accounting profession is in high demand. (Muhasebe mesleği çok talep görüyor.)
 2. She’s very passionate about her profession as a chef. (O, şeflik mesleği konusunda çok tutkulu.)
 3. His profession is in the field of marketing. (Onun mesleği pazarlama alanındadır.)
 4. The teaching profession can be very rewarding. (Öğretmenlik mesleği çok ödüllendirici olabilir.)
 5. She’s studying to become a doctor and make it her profession. (O, doktor olmak için çalışıyor ve mesleği haline getirmeyi hedefliyor.)
 6. His profession is in the field of finance. (Onun mesleği finans alanındadır.)
 7. The engineering profession is constantly evolving. (Mühendislik mesleği sürekli olarak gelişiyor.)
 8. She’s proud of her profession as a firefighter. (O, itfaiyeci olarak mesleğinden gurur duyuyor.)
 9. His profession is in the field of graphic design. (Onun mesleği grafik tasarım alanındadır.)
 10. The nursing profession requires a lot of compassion. (Hemşirelik mesleği çok şefkat gerektirir.)
 11. She’s been working in the legal profession for over a decade. (O, on yıldan fazla bir süredir hukuk mesleğinde çalışıyor.)
 12. His profession is in the field of software development. (Onun mesleği yazılım geliştirme alanındadır.)
 13. The journalism profession can be very demanding. (Gazetecilik mesleği çok zorlayıcı olabilir.)
 14. She’s proud to be part of the nursing profession. (O, hemşirelik mesleğinin bir parçası olmaktan gurur duyuyor.)
 15. His profession is in the field of data analysis. (Onun mesleği veri analizi alanındadır.)
 16. The fashion design profession is highly competitive. (Moda tasarımı mesleği çok rekabetçidir.)
 17. She’s been practicing her profession as a dentist for over 30 years. (O, diş hekimi olarak mesleğini 30 yılı aşkın bir süredir icra ediyor.)
 18. His profession is in the field of human resources. (Onun mesleği insan kaynakları alanındadır.)
 19. The architecture profession requires a lot of creativity. (Mimarlık mesleği çok yaratıcılık gerektirir.)
 20. She’s hoping to make her passion for photography her profession. (O, fotoğrafçılık tutkusunu mesleği haline getirmeyi umuyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.