Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Bu yazımızda popüler kültürün milli kültür üzerindeki etkileri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

İnsanlar topluluk halinde bir arada yaşarlar. Topluluk oluşturma bir kalabalık oluşturmaktan çok belli duygu ve düşüncelerle bir araya gelme ihtiyacından kaynaklanır. Topluluklar gelenek ve göreneklerden, örf ve adetlerden, dini inanışlardan beslenerek nesilden nesle devam eden bir vetirede millet olma erdemine erişirler.

Millet olma ahlakıyla, yeni his ve fikir zeminleri oluşur ve gelişir. Bunlar milli ismiyle yerleşik hale gelir ve toplum tarafından uygulanan yazılı veya yazısız kurallarla şekillenir. Millet olma, birlik ve beraberlik içinde yaşama, aynı vatanı paylaşma, aynı tarihe sahip olma, ortak kültür oluşturma ile sağlanır.

Kültür ise bir milletin tarihi birikiminden ve dini inanışlarıyla birlikte, gelenek, görenek, örf ve adetlerinden oluşur. Bu nedenle kültür her millete özgü olarak değişir.

Milli kültürümüz de Türklerin tarih boyunca biriktirdikleri engin ve derin tecrübelerden, örf ve adetlerden, gelenek ve göreneklerden, dini inanışlardan oluşmuştur. Bunda dil, tarih, coğrafya gibi etkenler de vardır. Özellikle bir ülkenin içinde bulunduğu psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik dokuyu iklim ve gıda belirler.

Popüler kültür ise, revaçta olan felsefi, ideolojik, moda akımların gündemde kalarak belli yayın organlarıyla insanları etkilemesidir. Bu nedenle popüler kültürün bir asıl vatanı yoktur. Bu nedenle milli kültürün yozlaşmasına, unutulmasına, gerilemesine ve basite indirgenmesine neden olur.

Popüler olanın revaçta olması, kalıcılığı, sürekliliği engeller. Estetize ve plastize ederek, soyutlaştırır. Milli kültür ise daha kalıcı ve sürekli olarak insanı somuta yönlendirir. Bu nedenle de popüler kültür, milli kültüre zarar verir. İnsanların temel ihtiyaçlarını şekillendirir, milli bağlarını zedeler.

Milli olan, yerli, çok yönlü, çok boyutlu, tarihi olan ve geleceği olan bir kültürdür. Popüler kültür ise gelip geçici, tek yönlü, tek boyutlu, çabuk tüketilen bir kültürdür.

Popüler Kültürün Milli Kültür Üzerindeki Etkileri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.