Pope İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pope İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pope

Türkçe Anlamı: Papa

 1. The Pope is the leader of the Catholic Church. (Papa, Katolik Kilisesi’nin lideridir.)
 2. Many people went to see the Pope when he visited their country. (Birçok insan, ülkelerini ziyaret ettiğinde Papa’yı görmeye gitti.)
 3. The Pope is also known as the Bishop of Rome. (Papa, Roma Piskoposu olarak da bilinir.)
 4. The Pope wears a white cassock and a skullcap. (Papa, beyaz bir cüppe ve bir kasket giyer.)
 5. The Pope gives speeches and blessings during his public appearances. (Papa, halka açık görünümlerinde konuşmalar ve dualar verir.)
 6. The election of a new Pope is always a major event for Catholics. (Yeni Papa’nın seçimi her zaman Katolikler için büyük bir olaydır.)
 7. Pope Francis is the current Pope. (Şu anda Papa Francis görev yapmaktadır.)
 8. The Pope’s official residence is in Vatican City. (Papa’nın resmi ikametgahı, Vatikan Şehri’ndedir.)
 9. The Pope is considered to be the spiritual leader of Catholics around the world. (Papa, dünya çapında Katoliklerin manevi lideri olarak kabul edilir.)
 10. The Pope meets with leaders of other religions to promote interfaith dialogue. (Papa, diğer dinlerin liderleriyle buluşarak dinler arası diyalogu teşvik eder.)
 11. The Pope has the power to excommunicate members of the Church. (Papa, Kilise üyelerini kiliseden çıkarma yetkisine sahiptir.)
 12. The Pope is chosen by a group of Cardinals during a conclave. (Papa, bir kardinaller grubu tarafından kardinaller toplantısı sırasında seçilir.)
 13. Pope John Paul II was one of the most beloved Popes in recent history. (Yakın tarihin en sevilen Papa’larından biri olan Papa John Paul II.)
  14
 1. The Pope is considered to be the successor of Saint Peter, the first Bishop of Rome. (Papa, Roma’nın ilk Piskoposu Aziz Petrus’un halefi olarak kabul edilir.)
 2. The Pope is responsible for appointing new bishops and cardinals. (Papa, yeni piskoposlar ve kardinaller atamakla sorumludur.)
 3. The Vatican Museums contain many works of art collected by the Popes over the centuries. (Vatikan Müzeleri, yüzyıllar boyunca Papalar tarafından toplanan birçok sanat eseri içerir.)
 4. The Pope often speaks out on social justice issues. (Papa, sosyal adalet konularında sık sık açıklama yapar.)
 5. The Pope’s official title is Bishop of Rome, Vicar of Jesus Christ, Successor of the Prince of the Apostles, Supreme Pontiff of the Universal Church, Primate of Italy, Archbishop and Metropolitan of the Roman Province, Sovereign of the State of Vatican City. (Papa’nın resmi unvanı Roma Piskoposu, İsa Mesih’in Vekili, İlahi Elçilerin Prensi’nin Halefi, Evrensel Kilise’nin Yüksek Rahibi, İtalya Başpapazı, Roma Eyaleti Başpiskoposu ve Metropoliti, Vatikan Şehri Devleti’nin Egemeni’dir.)
 6. The Pope has visited many countries around the world, including the United States, Brazil, and Australia. (Papa, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Avustralya dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesini ziyaret etti.)
 7. The Pope often wears a pectoral cross, which is a symbol of his authority as the leader of the Catholic Church. (Papa, genellikle göğüs haçı takar, bu Katolik Kilisesi lideri olarak otoritesinin bir simgesidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.