Pomp İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pomp İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pomp İle İlgili Cümleler (Sentences with Pump)

Türkçe Anlamı: Pomp, genellikle sıvıları bir yerden diğer bir yere taşımak veya basınç oluşturmak için kullanılan bir cihazdır.

 1. The pump is broken, so we have to manually carry the water. (Pompası bozuk, bu yüzden suyu manuel olarak taşımamız gerekiyor.)
 2. The oil pump is responsible for circulating oil through the engine. (Yağ pompası, motor içinde yağı dolaştırmaktan sorumludur.)
 3. The tire pump is in the trunk of the car. (Lastik pompası arabamızın bagajında.)
 4. The pump is making a strange noise, we should have it checked. (Pompada garip bir ses çıkıyor, kontrol ettirmeliyiz.)
 5. The water pump is used to irrigate the fields. (Su pompası, tarlaları sulamak için kullanılır.)
 6. I need to buy a new pump for my fish tank. (Balık tankım için yeni bir pompa satın almam gerekiyor.)
 7. The fuel pump is the heart of the car’s fuel system. (Yakıt pompası, arabanın yakıt sisteminin kalbidir.)
 8. The water fountain is powered by a pump. (Su çeşmesi, bir pompa tarafından çalıştırılır.)
 9. The pool pump keeps the water clean and filtered. (Havuz pompası, suyu temiz ve filtreli tutar.)
 10. The bicycle pump is essential for keeping the tires inflated. (Bisiklet pompası, lastikleri şişirmek için esastır.)
 11. The fire pump is used to pump water from a nearby source to fight a fire. (Yangın pompası, yakındaki bir kaynaktan su pompalamak için yangınla mücadelede kullanılır.)
 12. The vacuum pump is used in scientific research to create a vacuum. (Vakum pompası, bilimsel araştırmalarda vakum oluşturmak için kullanılır.)
 13. The heart is like a pump, it circulates blood throughout the body. (Kalp, bir pompa gibi, kanı vücudun her yerine dolaştırır.)
 14. The breast pump is used by nursing mothers to extract milk. (Göğüs pompası, emziren annelerin süt çıkarmak için kullandığı bir cihazdır.)
 15. The pump jack is used in the oil industry to extract oil from underground. (Pompa kriko, petrol endüstrisinde yeraltından petrol çıkarmak için kullanılır.)
 16. The heat pump is used to transfer heat from one place to another. (Isı pompası, ısıyı bir yerden diğerine transfer etmek için kullanılır.)
 17. The hydraulic pump is used to generate hydraulic pressure. (Hidrolik pompa, hidrolik basınç oluşturmak için kullanılır.)
 18. The air pump is used to inflate balloons. (Hava pompası, balonları şişirmek için kullanılır.)
 19. The pump station is where sewage is pumped to treatment plants. (Pompa istasyonu, kanaliz
 1. The water pump in the well needs to be repaired. (Kuyudaki su pompası tamir edilmeli.)

(Türkçe karşılıklarını parantez içinde belirttik.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.