Figurehead İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Figurehead İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Figurehead Nedir?

Figurehead, kelime anlamı olarak gemilerin baş tarafına yerleştirilen heykel ya da simge olarak tanımlanır. Bu heykel ya da simge genellikle geminin ismi ya da ülkesinin bayrağından oluşur. Figüratif anlamda ise, bir lider ya da yönetici pozisyonunda olan kişinin sadece sembolik bir figür olarak görev yapması anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. The figurehead of the ship was a magnificent carving of a dragon. (Geminin figür başı, muhteşem bir ejderha heykeliydi.)
 2. The president of the company is just a figurehead; he has no real power. (Şirketin başkanı sadece bir semboliktir, gerçek gücü yoktur.)
 3. The queen served as a figurehead for the country, while the prime minister held the real power. (Kraliçe ülke için bir sembolik figür olarak hizmet verirken, gerçek güç başbakanın elindeydi.)
 4. The figurehead on the ship was painted in bright colors. (Gemi üzerindeki figür başı parlak renklere boyanmıştı.)
 5. The figurehead of the political party was more popular than the actual leader. (Siyasi partinin figür başı, gerçek liderden daha popülerdi.)
 6. The figurehead of the school was a statue of the founder in the courtyard. (Okulun figür başı, kurucunun avludaki bir heykeliydi.)
 7. The monarch was merely a figurehead, with no real power in the government. (Monarşi, hükümette gerçek bir güce sahip olmayan sadece bir sembolik figürdü.)
 8. The figurehead of the organization was a famous actor. (Organizasyonun figür başı ünlü bir oyuncuydu.)
 9. The figurehead on the prow of the ship was damaged during the storm. (Geminin pruvasındaki figür başı fırtınada hasar görmüştü.)
 10. The figurehead of the political party was changed to appeal to younger voters. (Siyasi partinin figür başı, genç seçmenlere hitap etmek için değiştirildi.)
 11. The CEO of the company was seen as a figurehead, with the real decision-making power held by the board of directors. (Şirketin CEO’su gerçek karar alma gücünün yönetim kurulu tarafından tutulduğu bir figür başı olarak görülüyordu.)
 12. The figurehead of the school was a mascot dressed in a school uniform. (Okulun figür başı, okul forması giymiş bir maskottu.)
 13. The prime minister was accused of being a figurehead for the military dictatorship. (Başbakan askeri diktatörlük için bir sembolik figür olduğu suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.)
 14. The figurehead of the ship was carved from a single piece of wood. (Geminin figür başı tek bir parçadan oyma yapılmıştı.)
 15. The

figurehead of the organization was a respected academic. (Organizasyonun figür başı saygın bir akademisyendi.)
16. The figurehead of the sports team was a popular player who had retired years ago. (Spor takımının figür başı yıllar önce emekli olan popüler bir oyuncuydu.)

 1. The mayor was considered to be a figurehead with no real power, as the city council made all the important decisions. (Belediye başkanı, şehir konseyinin tüm önemli kararları aldığı gerçek bir güce sahip olmayan bir sembolik figür olarak görülüyordu.)
 2. The figurehead on the ship was adorned with gold leaf. (Gemi üzerindeki figür başı altın yapraklarla süslenmişti.)
 3. The figurehead of the charity organization was a famous musician who helped raise money for the cause. (Hayır kurumunun figür başı, sebep için para toplamaya yardımcı olan ünlü bir müzisyendi.)
 4. The king was forced to abdicate, leaving the position of figurehead to his son. (Kral tahttan indirildi ve figür başı pozisyonu oğluna geçti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.