Paradoxical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Paradoxical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Paradoxical Nedir?

Paradoxical, bir durum veya ifade içinde kendisiyle çelişen veya birbirine zıt olan fikirleri ifade eden bir kelime olarak kullanılır. Bu kelime genellikle mantıksal açıdan çelişkili görünen bir ifade veya durum anlatmak için kullanılır.

İşte bazı örnek cümleler:

 1. It’s paradoxical that the more choices we have, the harder it is to make a decision. (Daha fazla seçeneğimiz olduğu için karar vermek o kadar da kolay olmaz, paradoksal olan da budur.)
 2. The paradoxical thing about life is that the things that make us happy also make us sad. (Hayattaki paradoksal şey, bizi mutlu eden şeylerin bizi üzmesidir.)
 3. It’s paradoxical that the most advanced technology often requires the simplest solutions. (En gelişmiş teknolojinin genellikle en basit çözümleri gerektirdiği paradoksal bir gerçektir.)
 4. The paradoxical truth is that sometimes the things we fear the most are the things we desire the most. (Paradoksal gerçek şudur ki bazen en çok korktuğumuz şeyler, en çok istediğimiz şeylerdir.)
 5. It’s paradoxical that the more we try to control things, the more out of control they become. (Kontrol etmeye çalıştıkça, daha çok kontrolden çıktıkları paradoksal bir durumdur.)
 6. The paradoxical thing about time is that it flies when you’re having fun, but drags on when you’re bored. (Zamanla ilgili paradoksal şey, eğlenirken zamanın nasıl geçtiği ama sıkıldığımızda zamanın nasıl süründüğüdür.)
 7. It’s paradoxical that the more we try to fit in, the more we stand out. (Uymaya çalıştıkça, daha çok dikkat çektiğimiz paradoksal bir durum.)
 8. The paradoxical thing about love is that it can both heal and hurt us. (Aşkla ilgili paradoksal şey, hem iyileştirebilir hem de bizi incitebilir.)
 9. It’s paradoxical that the more we try to simplify things, the more complicated they become. (Basitleştirmeye çalıştıkça, daha da karmaşık hale geldikleri paradoksal bir durum.)
 10. The paradoxical truth is that sometimes the things we hate the most are the things we need the most
 1. It’s paradoxical that the more we strive for perfection, the more flawed we become. (Mükemmeliyet için çabaladıkça, daha kusurlu hale geldiğimiz paradoksal bir durum.)
 2. The paradoxical thing about success is that it often comes from failure. (Başarıyla ilgili paradoksal şey, genellikle başarısızlıktan gelmesidir.)
 3. It’s paradoxical that the more we try to be original, the more we end up copying others. (Özgün olmaya çalıştıkça, daha çok başkalarını taklit ettiğimiz paradoksal bir durum.)
 4. The paradoxical truth is that sometimes the things we think are impossible are actually possible. (Paradoksal gerçek şudur ki bazen imkansız gibi görünen şeyler aslında mümkündür.)
 5. It’s paradoxical that the more we try to control our emotions, the more they control us. (Duygularımızı kontrol etmeye çalıştıkça, daha çok bizim kontrolümüz altına girdikleri paradoksal bir durum.)
 6. The paradoxical thing about creativity is that it often comes from constraints. (Yaratıcılıkla ilgili paradoksal şey, genellikle kısıtlamalardan gelmesidir.)
 7. It’s paradoxical that the more we try to avoid risk, the more we put ourselves at risk. (Riskten kaçınmaya çalıştıkça, kendimizi daha çok riske attığımız paradoksal bir durum.)
 8. The paradoxical truth is that sometimes the things we think are good for us are actually bad for us. (Paradoksal gerçek şudur ki bazen bizim için iyi olduğunu düşündüğümüz şeyler aslında bize zarar verebilir.)
 9. It’s paradoxical that the more we try to be independent, the more we rely on others. (Bağımsız olmaya çalıştıkça, daha çok başkalarına güvendiğimiz paradoksal bir durum.)
 10. The paradoxical thing about change is that it’s both inevitable and difficult to accept. (Değişimle ilgili paradoksal şey, hem kaçınılmazdır hem de kabul etmesi zordur.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.