Drug Trafficking İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Drug Trafficking İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Drug Trafficking Nedir?

Drug trafficking, yani uyuşturucu ticareti, yasadışı yollardan üretilen, satılan veya taşınan uyuşturucu maddelerin alım-satım faaliyetidir. Bu faaliyetler genellikle organize suç örgütleri tarafından yürütülür ve dünya çapında ciddi bir sorun teşkil eder.

Örnek Cümleler:

 1. Drug trafficking is a serious problem that affects countries around the world. (Uyuşturucu ticareti, dünya genelinde ülkeleri etkileyen ciddi bir sorundur.)

 2. The police arrested a group of people who were involved in drug trafficking. (Polis, uyuşturucu ticaretiyle ilgili olan bir grup insanı tutukladı.)

 3. Many lives have been ruined because of drug trafficking. (Uyuşturucu ticareti nedeniyle birçok insanın hayatı mahvolmuştur.)

 4. The government is taking measures to prevent drug trafficking. (Hükümet, uyuşturucu ticaretini önlemek için önlemler almaktadır.)

 5. He was arrested on charges of drug trafficking and money laundering. (Uyuşturucu ticareti ve para aklama suçlamalarıyla tutuklandı.)

 6. Drug trafficking is often associated with violence and other crimes. (Uyuşturucu ticareti, genellikle şiddet ve diğer suçlarla ilişkilendirilir.)

 7. The authorities seized a large quantity of drugs in a major drug trafficking operation. (Yetkililer, büyük bir uyuşturucu ticareti operasyonunda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.)

 8. He was sentenced to ten years in prison for his involvement in drug trafficking. (Uyuşturucu ticaretiyle ilgisi olduğu için on yıl hapis cezasına çarptırıldı.)

 9. The police are working hard to crack down on drug trafficking in the city. (Polis, şehirdeki uyuşturucu ticaretine sert bir şekilde müdahale etmek için çalışıyor.)

 10. Drug trafficking has led to an increase in drug addiction and related health problems. (Uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bağımlılığı ve ilişkili sağlık sorunlarının artmasına neden oldu.)

 11. The government has allocated more resources to fight drug trafficking. (Hükümet, uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmek için daha fazla kaynak ayırdı.)

 12. He was caught trying to cross the border with a large amount of drugs for drug trafficking purposes. (Uyuşturucu ticareti amacıyla büyük miktarda uyuşturucu ile sınırı geçmeye çalışırken yakalandı.)

13

 1. The international community is working together to combat drug trafficking on a global scale. (Uluslararası toplum, küresel ölçekte uyuşturucu ticaretiyle mücadele etmek için birlikte çalışıyor.)

 2. Drug trafficking is a major source of funding for terrorist organizations. (Uyuşturucu ticareti, terör örgütleri için önemli bir finansman kaynağıdır.)

 3. The police uncovered a drug trafficking ring operating in the city. (Polis, şehirde faaliyet gösteren bir uyuşturucu ticareti çetesini ortaya çıkardı.)

 4. The government is implementing stricter penalties for those involved in drug trafficking. (Hükümet, uyuşturucu ticaretiyle ilgili olanlara daha sert cezalar uygulamaktadır.)

 5. Drug trafficking has a devastating impact on families and communities. (Uyuşturucu ticareti, aileler ve topluluklar üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir.)

 6. He was accused of participating in a drug trafficking scheme that spanned multiple countries. (Çok sayıda ülkeyi kapsayan bir uyuşturucu ticareti düzeninde yer aldığı suçlamasıyla suçlandı.)

 7. The police seized a large shipment of drugs that was intended for drug trafficking purposes. (Polis, uyuşturucu ticareti amacıyla gönderilen büyük bir uyuşturucu sevkiyatını ele geçirdi.)

 8. The government is working with international partners to combat drug trafficking and other transnational crimes. (Hükümet, uluslararası ortaklarıyla birlikte uyuşturucu ticareti ve diğer uluslararası suçlarla mücadele ediyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.