Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi Padişahları Ve Özellikleri

Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi padişahları ve özellikleri kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti, beş ana dönemde incelenir. Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma dönemleri bu zamanları oluşturur. Bütün dönemlerde devlet otoritesi varlığını korumuştur. Kuruluş döneminde fetret devri yaşanmıştır.

Osmanlı Devleti, 1299 yılında Bilecik, Söğüt – Domaniç’te kurulmuştur. Devlet olma süreci kuruluş dönemine denk gelir.

 

Osman Gazi Dönemi:

Bizans ile ilk savaşı Koyunhisar’da yapmıştır. Aşiret olarak devam eden süreç devletleşme sürecine girmiştir. Osman Gazi döneminde bakır madeninden para basılmıştır.

Orhan Gazi Dönemi:

Osmanlı’da askeri, eğitim ve öğretim anlamında birçok yeniliklerin yapıldığı ve toprakların genişlediği dönemdir. İlk düzenli ordu kurulmuştur. İlk donanma kurulmuştur. Çimpe Kalesi’nin alınmasıyla Rumeli Toprakları’na geçilmiştir. İznik’te Süleyman Paşa Medresesi kurulmuştur. Bursa başkent olmuştur. Karesioğulları Osmanlı’ya katılmıştır. Divan kurulmuştur.

I. Murat Dönemi:

Kazaskerlik makamı kurulmuştur. Yeniçeri Ocağı kurulmuştur. Edirne başkent yapılmıştır. Tımar Sistemi geliştirilmiştir. Hüdavendigar, imparator manasında ilk kez I. Murat’a layık görülmüştür. Savaş alanında ölen bir padişahtır.

I. Bayezid Dönemi:

Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk padişah olmasına ve İstanbul’u kuşatan ilk padişah olmasına rağmen 1402 yılında Ankara’nın Çubuk Ovası’nda Timur Devleti’ne, ordudan kopmaların olması sebebiyle yenilince esir düşmüştür. Esaret yıllarında ölmüştür. Osmanlı Devleti 1402 – 1413 yıllarında Fetret Devri yaşamış ve padişahsız kalmıştır.

I. Mehmet Dönemi:

Osmanlı’da Fetret Devri’ne son veren padişahtır. Çelebi unvanına sahiptir. Osmanlı’nın bu anlamda ikinci kurucusu sayılır. Birçok isyanı bastırmıştır. Bu devirde çıkan Şeyh Bedrettin İsyanı tarihte meşhurdur.

II. Murat Dönemi:

II. Kosova Savaşı’nı kazanarak Balkanlar’ın Türk yurdu haline gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle fethin önünü açmıştır. Fatih’in babasıdır. İsteği üzerine Fatih’i tahta çıkarmıştır. Osmanlı Tarihi’nde tahta iki kez çıkan iki isim vardır. Bunlar II. Murat ve II. Mehmet’tir.

 

Osmanlı Devletinin Kuruluş Dönemi Padişahları Ve Özellikleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.