Ortak ve Değişmez Kaynaklara Bağlı, Ortak Malzemeyi İşleyen Divan Şairlerini Birbirinden Ayıran Özellik Sizce Nedir?

Aşağıda ortak ve değişmez kaynaklara bağlı, ortak malzemeyi işleyen divan şairlerini birbirinden ayıran özellik sizce nedir kısaca olarak ele alacağız.

Divan şairlerinin kahir ekseriyetinin aynı mevzu üzerinde farklı eserler verdiği bilinmektedir. Aynı mevzularda farklı şairlerin farklı eserler ortaya koyarak belli bir zenginlik oluşturması da söz konusu olmuştur. Fakat hemen her şairi birbirinden ayıran belli başlı özellikler bulunmaktadır.

Hemen her şair derviştir. Belli bir tarikata mensup olarak ilham aldıkları ve büyük kabul ettikleri şeyhlere bağlanmışlardır. Kimi şairler farklı ekolleri besledikleri için olaylara farklı açılardan yaklaşmışlardır. Bu nedenle divan şairlerini birbirinden ayıran özellikler bağlı oldukları tarikatlar ve aldıkları dersler olmuştur. Bir de şairler farklı biçimlerde nazım türleri de kullanmışlardır. Divan edebiyatı, saray edebiyatı olarak da bilinir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.