One Foot İn The Grave İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

One Foot İn The Grave İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

One Foot In The Grave

One Foot In The Grave, kelime anlamı olarak “mezarın bir ayağı içinde” anlamına gelir ve genellikle bir kişinin yaşlanması, hastalanması veya ölümüyle ilgili bir durumu ifade eder. İşte 20 örnek cümle:

 1. After the car accident, my grandfather had one foot in the grave.
  (Kaza sonrası dedem mezarın bir ayağı içindeydi.)

 2. The doctor said that if she didn’t change her lifestyle, she would have one foot in the grave soon.
  (Doktor, eğer yaşam tarzını değiştirmezse, yakında mezarın bir ayağı içinde olacağını söyledi.)

 3. He’s been smoking for 40 years, and now he has one foot in the grave.
  (O 40 yıldır sigara içiyor ve şimdi mezarın bir ayağı içinde.)

 4. The elderly woman’s health had deteriorated to the point where she had one foot in the grave.
  (Yaşlı kadının sağlığı, mezarın bir ayağı içinde olduğu noktaya kadar kötüleşmişti.)

 5. The cancer diagnosis meant that he had one foot in the grave.
  (Kanser teşhisi, onun mezarın bir ayağı içinde olduğu anlamına geliyordu.)

 6. He survived the heart attack, but the doctors warned him that he had one foot in the grave.
  (Kalp krizinden kurtuldu, ancak doktorlar ona mezarın bir ayağı içinde olduğu konusunda uyardılar.)

 7. Her advanced age and multiple health problems put her at one foot in the grave.
  (İleri yaş ve birden fazla sağlık sorunu onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 8. The fall caused serious injuries, and the doctors said he had one foot in the grave.
  (Düşme ciddi yaralanmalara neden oldu ve doktorlar onun mezarın bir ayağı içinde olduğunu söyledi.)

 9. The terminal illness left him with one foot in the grave.
  (Son evre hastalık onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 10. He’s been battling with addiction for years, and now he has one foot in the grave.
  (Yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyor ve şimdi mezarın bir ayağı içinde.)

 11. The stroke left him paralyzed, and the doctors said he had one foot in the grave.
  (Saralı kaldı ve doktorlar onun mezarın bir ayağı içinde olduğunu söyledi.)

 12. The elderly man’s weakened immune system put him at one foot in the grave during the pandemic.
  (Yaşlı adamın zayıflamış bağışıklık sistemi, pandemi sırasında onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 13. The chronic disease had progressed to the point where she had one foot in the grave.
  (Kronik hastalık, mezarın bir ayağı içinde olduğu noktaya kadar ilerlemişti.)

 14. The poor living conditions and lack of access to healthcare put many people in that region at one foot in the grave.
  (Kötü yaşam koş

şulları ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği, o bölgedeki birçok insanı mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 1. The man’s reckless behavior and refusal to seek medical help put him at one foot in the grave.
  (Adamın dikkatsiz davranışları ve tıbbi yardım almaya reddetmesi, onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 2. The woman’s poor diet and sedentary lifestyle meant that she had one foot in the grave before she even reached middle age.
  (Kadının kötü beslenme düzeni ve hareketsiz yaşam tarzı, orta yaşa bile gelmeden onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 3. The sudden heart attack caught everyone by surprise and left him with one foot in the grave.
  (Beklenmedik kalp krizi herkesi şaşırttı ve onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 4. The man’s chronic stress and anxiety eventually put him at one foot in the grave.
  (Adamın kronik stres ve kaygısı sonunda onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı.)

 5. The woman’s terminal illness meant that she had one foot in the grave, but she remained hopeful until the end.
  (Kadının son evre hastalığı, onu mezarın bir ayağı içinde bıraktı, ancak sonuna kadar umutlu kaldı.)

 6. The accident left him with life-threatening injuries, and the doctors said he had one foot in the grave.
  (Kaza onu hayati tehlike arz eden yaralanmalarla bıraktı ve doktorlar onun mezarın bir ayağı içinde olduğunu söyledi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.