Obelisk İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obelisk İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Obelisk

Obelisk, tek bir taş bloğundan yapılmış, genellikle yüksek ve ince bir mimari yapıdır. Bu yapılar antik Mısır’da tapınaklarda ve mezar alanlarında kullanılırdı.

 1. The obelisk in the park is a popular spot for tourists. (Parktaki obelisk turistlerin popüler bir noktasıdır.)
 2. The ancient Egyptians used obelisks to honor their gods. (Eski Mısırlılar tanrılarını onurlandırmak için obeliskler kullandılar.)
 3. The obelisk in the town square dates back to the 1800s. (Şehir meydanındaki obelisk 1800’lere dayanır.)
 4. The obelisk is a symbol of strength and power in many cultures. (Obelisk birçok kültürde güç ve kuvvetin bir sembolüdür.)
 5. The obelisk stands tall and proud in the center of the plaza. (Obelisk meydanın ortasında gururla ve yüksek duruyor.)
 6. The obelisk was carved from a single block of granite. (Obelisk tek bir granit bloktan oyuldu.)
 7. The obelisk is decorated with hieroglyphics and other symbols. (Obelisk hiyeroglifler ve diğer sembollerle süslenmiştir.)
 8. The obelisk is surrounded by lush greenery and colorful flowers. (Obelisk, bolluk içindeki yeşillikler ve renkli çiçeklerle çevrilidir.)
 9. The obelisk was once part of a larger temple complex. (Obelisk bir zamanlar daha büyük bir tapınak kompleksinin parçasıydı.)
 10. The obelisk is a popular subject for artists and photographers. (Obelisk, sanatçılar ve fotoğrafçılar için popüler bir konudur.)
 11. The obelisk was transported from Egypt to Rome in ancient times. (Obelisk antik çağda Mısır’dan Roma’ya taşındı.)
 12. The obelisk serves as a landmark for the city. (Obelisk, şehir için bir işaret noktası görevi görüyor.)
 13. The obelisk is illuminated at night, creating a beautiful sight. (Obelisk gece aydınlatıldığında güzel bir görüntü oluşturuyor.)
 14. The obelisk is a testament to the ancient art of stone carving. (Obelisk, taş oyma sanatının antik bir anıtıdır.)
 15. The obelisk is an important cultural heritage site. (Obelisk önemli bir kültür mirası alanıdır.)
 16. The obelisk was damaged during a storm and had to be repaired. (Obelisk fırtınada hasar gördü ve tamir edilmek zorunda kaldı.)
 17. The obelisk is a popular spot for picnics and gatherings. (Obelisk, piknikler ve toplantılar için popüler bir yerdir.)
 18. The obelisk is made of red granite and stands over 20 meters tall. (Obelisk kırmızı granit

ve 20 metreden daha yüksek durmaktadır.)
19. The obelisk was gifted to the city by a wealthy benefactor. (Obelisk zengin bir hayırsever tarafından şehre hediye edildi.)

 1. The obelisk is a popular site for weddings and other celebrations. (Obelisk düğünler ve diğer kutlamalar için popüler bir yerdir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.