Not Now İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Not Now İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe Anlamı:

Şu anda değil

 1. I can’t talk right now. (Şu anda konuşamam.)
 2. Not now, I’m busy. (Şimdi değil, meşgulüm.)
 3. Let’s discuss this later, not now. (Bunu daha sonra tartışalım, şimdi değil.)
 4. Not now, maybe later. (Şimdi değil, belki sonra.)
 5. Can you come back later? Not now. (Daha sonra gelebilir misin? Şimdi değil.)
 6. Not now, I have a deadline to meet. (Şimdi değil, yetiştirmem gereken bir son teslim tarihim var.)
 7. I’m sorry, I can’t help you right now. (Üzgünüm, şu anda sana yardımcı olamam.)
 8. Not now, I’m in the middle of something. (Şimdi değil, bir şeyin ortasındayım.)
 9. We can’t make any decisions right now. (Şu anda herhangi bir karar alamayız.)
 10. Not now, I need to finish this task first. (Şimdi değil, önce bu görevi bitirmem gerekiyor.)
 11. Can we schedule a meeting for later? Not now. (Daha sonra bir toplantı planlayabilir miyiz? Şimdi değil.)
 12. I’m sorry, the doctor is not available right now. (Üzgünüm, doktor şu anda müsait değil.)
 13. Not now, I need some time to think. (Şimdi değil, düşünmek için zamanımı almalıyım.)
 14. Please come back tomorrow, not now. (Lütfen yarın gelin, şimdi değil.)
 15. I’m afraid I can’t answer your question right now. (Korkarım, şu anda sorunuzu yanıtlayamam.)
 16. Not now, I’m on vacation. (Şimdi değil, tatildeyim.)
 17. Let’s discuss this at a later time, not now. (Bunu daha sonra tartışalım, şimdi değil.)
 18. I can’t deal with this right now. (Şu anda bununla uğraşamam.)
 19. Not now, I’m in a meeting. (Şimdi değil, bir toplantıdayım.)
 20. Sorry, I can’t talk now. (Üzgünüm, şu anda konuşamam.)
 1. I can’t make plans for tonight right now. (Şu anda bu akşam için plan yapamam.)
 2. Not now, I’m in the middle of cooking dinner. (Şimdi değil, yemek pişirmenin ortasındayım.)
 3. I’m sorry, the store is closed right now. (Üzgünüm, mağaza şu anda kapalı.)
 4. Not now, I need to focus on my work. (Şimdi değil, işime odaklanmam gerekiyor.)
 5. Let’s talk about it tomorrow, not now. (Bunu yarın konuşalım, şimdi değil.)
 6. I can’t take a break right now, I have too much to do. (Şu anda ara veremem, yapacak çok işim var.)
 7. Not now, I’m trying to fix the printer. (Şimdi değil, yazıcıyı tamir etmeye çalışıyorum.)
 8. I’m sorry, I can’t lend you money right now. (Üzgünüm, şu anda sana para ödünç veremem.)
 9. Not now, I need to finish this report before the deadline. (Şimdi değil, bu raporu son teslim tarihinden önce bitirmem gerekiyor.)
 10. We can’t make any promises right now. (Şu anda herhangi bir söz veremeyiz.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.