Newsreel İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Newsreel İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Newsreel Nedir?


Newsreel, genellikle sinemalarda gösterilen, önceden kaydedilmiş haberlere dayalı bir kısa film türüdür. 20. yüzyılın başından 1960’lara kadar popülerdi ve dünya genelinde yaygın olarak kullanıldı.

Örnek Cümleler:

1. The newsreel showed the devastation caused by the earthquake in Turkey. (Newsreel, Türkiye’deki depremin neden olduğu yıkımı gösterdi.)
2. The cinema played a newsreel before the feature film. (Sinema, uzun metrajlı film öncesi bir haber filmini oynattı.)
3. The newsreel provided a glimpse into life during the Great Depression. (Newsreel, Büyük Buhran dönemindeki yaşama bir bakış sağladı.)
4. Many people relied on newsreels to keep up with current events. (Çoğu insan, güncel olayları takip etmek için haber filmlerine güveniyordu.)
5. The newsreel captured the excitement of the moon landing. (Newsreel, Ay’a inişin heyecanını yakaladı.)
6. The newsreel was accompanied by a voiceover explaining the events. (Newsreel, olayları açıklayan bir seslendirme ile birlikteydi.)
7. Newsreels were often used as propaganda during wartime. (Newsreel’ler savaş zamanlarında sık sık propaganda amaçlı kullanılırdı.)
8. The newsreel footage was grainy and black and white. (Haber filmi görüntüleri bulanık ve siyah beyazdı.)
9. Newsreels provided a glimpse into the lives of famous people. (Newsreel’ler ünlü insanların hayatlarına bir bakış sağladı.)
10. The newsreel documented the civil rights movement. (Newsreel, sivil haklar hareketini belgeledi.)
11. The newsreel played in a continuous loop in the museum exhibit. (Newsreel, müze sergisinde sürekli bir döngüde oynadı.)
12. The newsreel was a valuable source of information for historians. (Newsreel, tarihçiler için önemli bir bilgi kaynağıydı.)
13. Newsreels were sometimes used to educate the public on various topics. (Newsreel’ler bazen halkı çeşitli konularda eğitmek için kullanılırdı.)
14. The newsreel featured interviews with survivors of the natural disaster. (Newsreel, doğal afetin hayatta kalanlarıyla röportajlar içeriyordu.)
15. The newsreel was shown in theaters across the country. (Newsreel, ülke genelindeki tiyatrolarda gösterildi.)
16. Newsreels provided a way for people to see events happening in other parts of the world. (Newsreel’ler, dünyanın diğer yerlerindeki olayları görmek için bir yol sağladı.)
17. The newsreel was accompanied by dramatic music to add to the suspense. (Newsreel, gerilimi artırmak için dramatik müzikle birlikteydi.)

  1. The newsreel was a popular form of entertainment in the early 20th century. (Newsreel, 20. yüzyılın başında popüler bir eğlence biçimiydi.)
  2. Newsreels often featured sports highlights and interviews with athletes. (Newsreel’ler sık sık spor özetlerini ve sporcularla yapılan röportajları içeriyordu.)
  3. The newsreel was a way for people to stay informed before the advent of television news. (Newsreel’ler, televizyon haberleri öncesi insanların bilgilendirilmesi için bir yol sağladı.)

(Her cümlede Newsreel kelimesi kalın ve mavi renkte yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.