Next İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Next İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Next kelimesinin Türkçe anlamı:

sonraki, gelecek

Örnek cümleler:

 1. Next year, I will be graduating from college. (Gelecek yıl üniversiteden mezun olacağım.)
 2. We can take the next train to New York. (New York’a giden bir sonraki trene bineriz.)
 3. I’m looking forward to the next episode of my favorite TV show. (En sevdiğim TV programının bir sonraki bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum.)
 4. What’s your next move in this chess game? (Bu satranç oyunundaki bir sonraki hamlen ne?)
 5. The next flight to London is at 3 PM. (Londra’ya giden bir sonraki uçuş 3’te.)
 6. I’ll see you next Monday. (Seni bir sonraki pazartesi göreceğim.)
 7. The next page of the book has a surprise ending. (Kitabın bir sonraki sayfası sürpriz bir sonla bitiyor.)
 8. The next time you visit, we’ll go to the beach. (Bir sonraki ziyaretinde, plaja gideceğiz.)
 9. I need to make a plan for my next vacation. (Bir sonraki tatilim için bir plan yapmam gerekiyor.)
 10. What are your next steps in the project? (Projeyle ilgili bir sonraki adımların neler?)
 11. The next generation of smartphones will have even more advanced features. (Akıllı telefonların bir sonraki nesli daha gelişmiş özelliklere sahip olacak.)
 12. I’ll be ready to start the next phase of the project by next week. (Projedeki bir sonraki aşamayı gelecek haftaya kadar başlatmaya hazır olacağım.)
 13. Let’s discuss the next steps we need to take to reach our goal. (Hedefimize ulaşmak için atmamız gereken bir sonraki adımları tartışalım.)
 14. The next chapter of the book is especially interesting. (Kitabın bir sonraki bölümü özellikle ilginç.)
 15. I’m excited to see what the next

  steps will be in my career. (Kariyerimdeki bir sonraki adımların ne olacağını görmek için heyecanlıyım.)

 16. The next few weeks are going to be very busy for me. (Bir sonraki birkaç hafta benim için çok yoğun olacak.)
 17. Can you please pass me the next book on the shelf? (Lütfen raftaki bir sonraki kitabı bana verebilir misin?)
 18. The next time we meet, let’s go to a different restaurant. (Bir sonraki buluştuğumuzda, farklı bir restorana gidelim.)
 19. I’m already thinking about what I want to do next weekend. (Bir sonraki hafta sonu ne yapmak istediğimi düşünmeye başladım bile.)
 20. The next person in line can step forward. (Sıradaki bir sonraki kişi ileri çıkabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.