Nato Günü İle İlgili Yazı

Nato Günü Hakkında Bilgi, Nato Günü İle İlgili Yazılar

Nato Günü

(4 Nisan)

NATO; “Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü” anlamına gelen ve “North Athlantic Traty Organization” olarak yazılan İngilizce aslındaki sözcüklerin kısaltılmış şeklidir.

Barışı koruyabilmek için, kuvvetli olmak gerekmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için silahlı güvenlik birliği olarak NATO kurul­muştur. NATO üyesi bir ülkeye yapılan saldırı, birliğe üye diğer ül­kelere de yapılmış sayılmaktadır. Çünkü üye ülkeler birbirlerini ko­ruyup kollamayı kabul etmişlerdir.

Uluslararası bir kuruluş olan NATO, Birleşmiş Milletler Örgütüne üye bazı üyelerin kendi aralarında yeni bir birleşme ve dayanış­mayı sağlamak için 1949 yılında kurulmuştur. Bu örgüt, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kanada, İzlanda, İngiltere, Hollanda, italya, Belçika, Norveç, Danimarka ve Portekiz devletleri tarafın­dan kurulmuştur. Daha sonra NATO’ya 1952’de Türkiye, 1954’te Yunanistan, 1982’de Batı Almanya ve ispanya üye oldu. Bugün NATO’nun 15 üyesi vardır.

nato-gunu

NATO’nun kuruluş amacı, uluslararası barış ortamını ve gü­venliği korumak, sosyal gelişmeyi ve üye ulusların özgürlüklerini korumak olarak açıklanabilir, NATO, bu amaçlarına ulaşabilmek için çalışmalarını belirli bir düzen içerisinde yürütür.

NATO’ya üye devletler, aralarında NATO Avrupa Ordusu’nu kurdular. Üye devletler, savunma güçlerinden bir bölümünü ayı­rıp, bu ordunun emrine verdiler,

NATO Avrupa Ordusu’nun genel karargâhı Belçika’dadır. Her üye ülkede bir NATO karargâhı bulunmaktadır. Türkiye’deki NA­TO karargâhı izmir’dedir,

NATO’nun iki bölgesel komutanlıkları vardır, Bunlardan Atlan­tik Müttefik Yüksek Komutanlığı, 1950 yılında kurulmuştur. Komu­tanlığın Genel Merkezi ABD’de Norfolk şehrindedir. Manş Müttefik Yüksek Komutanlığı da 1952 yılında kurulmuştur. Genel Merkezi İn­giltere’de Northmood şehrindedir.

NATO’nun Çalışma Organları ve Görevleri

  • NATO Konseyi: Üye ülkelerin sürekli temsilcileri veya dış iş­leri bakanları tarafından oluşturulur. Konseyin başkanı, NATO Ge­nel Sekreteridir. Toplantılarda; askerî, ekonomik, siyasal ve kültürel konular görüşülür.
  • Sekreterya; Genel sekreter ve yardımcıları görev yap­maktadır. NATO’nun günlük işlerini yürütmekle görevlidir.
  • Askerî Komite; NATO’ya üye devletlerin genelkurmay başkanları tarafından oluşturulur. Askerî Komite, NATO Konseyi’ne bağlı çalışır. Askerî yönden en üst kuruldur. Bu kurulda savunma sorunları ele alınarak görüşülür. Komitenin içinde “Daimî Grup” olarak adlandırılan üçlü bir grup bulunmaktadır. Bu grup, yürüt­me organı görevini de yürütmektedir.

Görevi, NATO komutanlarına gerektiği zaman emir vermektir.

NATO’nun dört büyük komutanlığı bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Avrupa Yüksek Komutanlığı,
  2. Atlantik Yüksek Komutanlığı,
  3. Manş Komitesi Komutanlığı,
  4. Amerika, Kanada Bölgesi Komutanlığı’dır.

Her yıl 4 Nisan, NATO Günü olarak üye ülkelerde ve yurdu­muzda kutlanmaktadır. Okullarda NATO Günü’nde, NATO’nun kuruluş amaçları, çalışma organları ve çalışmaları hakkında bilgi­ler verilir. Uluslararası dayanışma ve iş birliğinin önemi üzerinde durulur.

Nato Günü Hakkında Bilgi ve  Nato Günü İle İlgili Yazı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.